Home

 

Birds:

And

Tyrkerdue

Vipe

Sangsvane

Svanefamilie

Løvsanger

Heipiplerke

Heipiplerke

Grønnfink

Alvorsprat

Litt kjeft

Mat må deles

Egg

Redekos

Bokfink

Bokfink

Kjøttmeis

Kjøttmeis

Granmeis

Bergirisk

Slåsskamp

Hvem får henne?

Gås

Ravn

Fjellvåk

Gjøk

Godt gjemt

Linerle

Morgenstrekk

Linerle

Linerleunger

Rødvingetrost

Svarttrost

Svarttrost