***GJØVIK FYLKESSYKEHUS***

 

Postkontoret ble åpnet mandag den 22.6.1987.

 

Postkontoret var ment å betjene sykehuset personale og eventulle pasienter. Postkontoret hadde utlevering av ankomne registrerte sendinger (pakker, rek.- og verdisendinger m.v) til sykehuset.

 

 

 

Kontortid 1000 - 1200 og 1245 - 1500.

 

Posten kom kl 8.15 og sendt 15.40).

Postkasserer Mariann Nordgård fungerte som post­styrer fra starten.

 

Postkontoret fikk først et hjelpestempel med tekst GJØVIK SENTRALSYKEHUS.

 

En tid etter ble det levert et (eller to ?) hjelpestempel med tekst FYLKES­SYKEHUSET GJØVIK. (2 stk ble sendt inn igjen den 9.7.1987).

 

Det ble senere tatt i bruk et vanlig hånd- og stativdato­stempel merket h.h.v. A (mot­tatt 6.11.1987) og B (motatt 2.7.1987).

 

Den 1.8.1989 ble Ingrid Solfrid Lundgård fast tilsatt som post­styrer. Fra 1.4.1990 ble hun tilsatt som postkasserer ved Raufoss postkon­tor. Postkontoret ble siden styrt av for­skjel­lige vikarer, bl. a. Kari Bjerkeset fram til 1.1.1991.

 

 

Postkasserer Åse Reidun Smeby, Hunndalen ble overført til stillingen som poststyrer fra 1.1.1991 i forbindelse med omplassering i en attføringssak.

 

Den 1.4.1991 ble det installert PSS-utstyr ved postkontoret. Dette var koblet til skranken ved Gjøvik postkontor, og fra samme dato ble postkontoret gjort om til postfilial.

 

Åse Reidun Smeby fikk endret sitt tilsettingsforhold fra poststyrer til postkasserer med lønnsmessig virkning fra 1.11.1991.