***BJØRGESETER***

 

BJØRGESÆTER poståpneri ble opprettet 1.4.1916 på jernbanesta­sjonen med samme navn på Gjøvikbanen.

 

Poståpneriet hadde datostempel av sveitsertype med lukket stjerne fra opprettingen.

 

Stasjonen ble styrt av stationsekspeditør O. Bredesen (f. 1878) som ble ansatt som poståpner fra samme dato. Han hadde da 150 kroner i årlig lønn.

 

Seinere er navnet endret til BJØRGESETER.

 

I 1928 bestemte departementet på grunnlag av innsendte oppgave over postmengden at poståpnerens grunnlønn ble nedsatt til 400 kroner - 10% med virkning fra 1.5.1928.

 

Styret av poståpneriet ble overtatt av Statsbanene 1.7.1929 og styrt av jernbanens personale.

 

Nærmere detaljer er ikke funnet.

 

Poståpneriet lagt ned 1.10.1961, og området betjent av land­postbudrute nr. 1485 Harestua - Bjørgesæter – Stryken, som ble opprettet fra samme dato.