1.0 KLØVERÅPNINGEN.

1.1 SVARMELDINGER

1

0-7 hp.

1©/

8+ hp, 4ko+.

1NT

8+, jevn uten major.

2/

8hp+, 5ko+, uten major .

2©/

0-4 hp, 6 kort.

2NT

Gående farge og minst 9hp.

3X

KQJxxx uten sidestyrke.

1.2 GJENMELDINGER

1.2.1 1 - 1

 1©/

17-19 hp. Ikke krav.

1NT

18-20 hp.

2/

17-19 hp. Ikke krav.

2©/

Krav med minst firekort. Samtidig et betaspørsmål.

2NT

23+. Jevn fordeling.

3/

Krav med sterk farge.

Etter 1-1-1©/ viser 1NT 5-7 hp uten støtte eller egen femkortsfarge.
1/2//© viser 5-7 hp og femkort, 2©/2 viser 3-7 og firekortsstøtte.

 

Etter 1-1-1NT:

2

Majorspørsmål.

2

Overføring.

2©//NT

Naturlig invitt.

3/

A/Kxxxxx uten sidestyrke.

 

1NT - 2

 

2X

2©/ Invitt med femkort. Åpnerens 3NT viser ekte støtte og max.

 

2NT Naturlig invitt med andre majorfargen.

1NT - 2

 

2©

2 Spillemelding.

 

2NT Ny overføring.

 

3X AQxxxx/KQxxxx uten sidestyrke.

1NT - 2

3NT 5-5 i minor og utgangskrav

2© - 2NT

 

3

3 Spillemelding.

 

3©/ Rundekrav med begge minor og singel i majorfargen.

 

3NT 5-5 i minor. Ikke krav.

BETASPØRSMÅL :

Hopp til 2©/ på svaret 1, etter innmelding til venstre samt enkel overmelding i fiendens sist meldte 1©/, er spørsmål om støtte i den aktuelle fargen.

1 trinn =

To eller tre små.

2 trinn =

Singel eller renons.

3 trinn =

Honnør singel eller dobbel.

4 trinn =

Honnør tredje.

5 trinn =

Fire små eller flere.

6 trinn =

Honnør fjerde eller lengre.

7 trinn =

To honnører dobbel eller tredje.

8 trinn =

To honnører fjerde eller lengre.

Etter totrinns svar er åpnerens 3©/ ikke krav, men ellers foreligger utgangskrav. Etter 2© - 2 er
2NT hvilende, og svarer kan vise egen femkortsfarge eller trekortsstøtte.

Etter de fire laveste svarene er ny farge ny Beta og ytterlig Beta kan forekomme under utgang!

Etter de laveste svarene på 2©/ og laveste svar på etterfølgende Beta i 3/, er åpnerens 3©/ vilende. Svareren høyner eller kontrollmelder med trekorts major, prefererer minor med lengre sådan og ess eller konge ved siden, eller slår av med 3NT.

Etter femstegssvar eller høyere er ny farge kontrollspørsmål, liksom ny farge på utgangsnivå eller høyere :

1 trinn =

Ingen kontroll.

2 trinn =

Tredjekontroll.

3 trinn =

Andrekontroll.

4 trinn =

Førstekontroll.

5 trinn =

Ess - dame.

Gjentatt spørsmål i samme farge spør om type kontroll, hvor 1 trinn viser fordelingskontroll og 2 trinn viser honnørkontroll. Ny farge er nytt kontrollspørsmål.

1.2.2 1 - 1©/

  1

Naturlig med minst firekort.

1NT

Hvilemelding med en grandvennlig hånd. Kan ha firekorts hjerter (etter 1).

2/

Naturlig, minst fem kort. Sjelden trekort i svarerens farge.

2©

Egen sterk farge (etter 1).

2©/

Minimum, kan ha trekortsstøtte? (etter 1).

2NT

Stenberg med 19+ og firekortsstøtte.

3©/

17-18 jevne med firekortsstøtte. 3NT fra svarer er forslag til kontrakt.

3NY

Splinter med 17-19 hp og ekte støtte.

1.2.3 1 - 1NT

2

spør om fordeling:

 

- 2 = 3-3-4-3

 

- 2© = 2-3-4-4

 

- 2 = 3-2-4-4

 

- 2NT = 3-3-3-4

 

- 3/ = 5-3-3-2

2/©/

Naturlig med ubalanserte hender. Søker støtte med Hx/xxx eller bedre.

3NY

Enfargehender.

3NT

18-20 og 4-3-3-3. 4NT fra svarer er kvantitativt.

1.2.4 1 - 2//©/

Etter 2 /: Alt er naturlig utgangskrav. 2NT spør om lengde i den andre minorfargen og/eller singelton i major. Svarer melder om sin egen farge med sekskort, majorfarge med singel eller den andre minorfargen med firekort. 3NT viser 5-5-2-1.

Etter 2©/ : 2NT er positivt invittbud og ber svarer melde av singelton. Ny farge er minst på sekskort og ikke krav, men svarer bør høyne ett hakk med trekortsstøtte!

1.2.5 1 - 2NT

3NT er forslag til kontrakt. Ny farge er i prinsipp naturlig, men kan søke tilpasning svarer melder sin farge, hvor man så fortsetter med cue-bids.
Melding i svarerens farge spør etter singel. Singel benektes ved å melde laveste aktuelle utgang med minimum. Altså 3NT med minor og 4©/ med major.
Med tillegg uten singel meldes 3NT med major og 4/ med minor.(=hjerter, =spar).

Hopp til 4NT er en sleminvitt basert på to ess, og renons i svarerens farge.
5NT likeså, men med tre ess. Svarer vurderer om fargen ikke gir tapere.

1.2.6 Motparten forstyrrer

Prinsipper : Melder naturlig farge og NT. Doblinger viser styrke.

Om mellomhånden dobler :

Pass

0-5 hp, ingen god farge med 3-5hp. Ikke krav.

1

5-7 hp, ingen femkortsfarge. Krav til minst 1NT.

1©/, 2/

6hp+, minst femkort. Rundekrav.

1NT

5-7 hp. Balansert. Ikke krav.

Redobler

Minst 8hp. Balansert. Utgangskrav.

Hopp i farge

3-5 hp og langfarge. Ikke krav.

2NT

Gående farge, utgangskrav.

Om mellomhånden melder inn på 1 trinnet :

Pass

0-5 hp, eller minst 5hp+, og verdier i fifargen. Rundekrav.

Dobler

Minst 6hp, men ingen god femkortsfarge.

1NT

Minst 8hp. Balansert. Utgangskrav.

Ny farge

Minst 6hp med femkort. Rundekrav.

2NT / Hopp i ny

Som etter motpartens dobling.

Overmelding

Minst 8hp. Høyst singel i innmeldte farge. Utgangskrav.

Om mellomhånden melder 2 eller høyere :

Som etter innmelding på 1- trinnet, men pass er ikke lenger krav. Med gående farge kan det ikke medles 2NT som nå er naturlig utgangskrav.
Doblinger av meldinger på 3 - trinnet er forslag til straff. Åpner passer som regel med en jevn hånd.

Previous PageTable Of ContentsNext Page