3.0 ÅPNINGENE 1HJERTER / 1SPAR

Ubalanserte hender åpnes med lengste farge om denne ikke er kløver, da canapé må brukes.
4-4-4-1 åpnes med 1 eller 1© (4-4-1-4).

1©/ inneholder enten 12-14 NT eller 11-16 ubalanserte. Med 4-4-3-2 åpnes med major eller grand
(1© med 4-4 i major).

3.1 SVARMELDINGER

2-over-1 etter 1©/ tenderer til å være litt sterkere enn normalt. Det innebærer i sin tur at svaret 1NT er litt sterkere - ca. 7-11 hp.

Svaret 2NT viser trumfstøtte og utgangsstyrke. Stenbergsmodulen gjelder.
Hoppende borttak er naturlig utgangskrav. Etter majoråpninger benekter de tilpasning i åpningsfargen.

3.1.1 Trumfstøtte

En enkel høyning til 2©/ lover bare 3ko-støtte. Åpner kan nå melde relé som innledning til en negativt invittmelding, positive invittmelding i nye farger, 3 med lengre kløver , 3NT som kontraktsforslag, 4 som utgangskrav med kraftig canapéhånd samt renonsvisende hopp i andre farger. (Kløverrenons vises vha relémeldingen for så å hoppe til 4)
Etter relémeldingen melder svareren naturlig eller avventende relé, som ber åpneren redegjøre for sin kortfarge ( 2NT-3-3 med singel kløver og 2-2NT-3© med singel spar).

Dobbelthøyning i major er invitt med 10-12 hp. Åpnerens nye farge viser singel.
3 NT viser lengre kløver og max.

3.1.2 1©/ - 2NT = Stenberg.

3.1.3 Øvrige trumfstøttevisende meldinger.

Dobbelthopp i ny farge direkte på enåpning viser renons og trumfstøtte med en begrenset hånd,
eller en hånd som har tenkt seg forbi 4©/.

Hoppende borttak etter pass-1©/ viser singel. Åpnerens farge under 3©/ er gjeninvitt,
3NT er sleminvitt uten singel og høyere fargemeldinger ditto med singel.

3.2 GRANDSVAR

3.2.1 1©/ - 1NT

7-11 hp uten trumfstøtte. Åpnerens gjenmeldinger er naturlige, men 2 kan innebære lengre kløver, og
3 viser lengre kløver. Til nød kan man gjenmelde 3korts ruter med femkorts major.

En høyning til 2NT viser minst femkorts åpningsfarge eller 4-4-4-1. Svarerens 3©/ er krav og uttrykker mer interesse for 4©/ enn 3NT.

Åpnerens hopp i ny farge viser femkort (3 lengre kløver enn major). Etter 3 er svarerens melding i ny farge primært holdvisende. Hopp til 4 viser en sterk 5-6 hånd.

Etter 1©/-1NT - 2©/ viser 2NT 10-11 hp med noe tilpasning. Åpnerens melding i ny farge er singelvisende aksept.

3.2.3 Naturlige 2NT

Etter forhåndspass er et hopp til 2NT naturlig invitt med trekortsstøtte i åpningsfargen. Åpnerens gjenmelding av fargen eller 3 er spillemelding (3 viser lengst kløver).

3.2.4 Svaret 3NT

Balansert hånd med 13-15 hp, godt hold i umeldte farger og uten majorinteresse. Åpner melder naturlig, 4 med lengre kløver og gode kort.

3.3 HOPP I NY FARGE

Naturlige utgangskrav.

1 - 3©

Sterk langfarge.

1©/ - 3 /

Lover en farge som åpneren kan kunne støtte med Jx/xxx og benekter i
prinsipp Hxx i åpningsfargen.

Åpnerens gjenmelding i grand lavest mulig, unntatt etter 1-3©, viser spredt styrke og dårlig tilpasning, frekvent med singel i hoppfargen.

Hopp til 3NT etter 1©-2, viser en trefargehånd med kort hoppfarge.
Gjenmelding i ny farge innebærer gode farger uten støtte.
Høyninger til 3©/ er positive uten singel (4©/ med dårlige kort). Hopp i ny farge på 2©/ er splinter. Hopp i ny farge fra 3 trinnet viser renons.
Åpnerens direkte hoppende gjenmelding i egen farge viser en gående farge eller en semisolid farge kompensert med et sideess. Hopp til utgang innebærer en begrenset hånd. Svarerens melding i ny farge er cue-bid og 4NT er RCKB. Svarerens gjenmelding av egen farge er imidlertid naturlig.

Om svareren hopper i sin egen farge viser det en solid farge og minimum. (ca. 7 spillestikk).
Med sterkere hånd og solid farge meldes et hoppende cue-bid.

3.3.1 1-3©

Garanterer en sterk farge. Gjenmeldingen 3 er nøytralt med minst femkort og singel hjerter
3NT er nå sterk i hjerter og 4 / er cue med spartilpasning. Åpnerens 3NT er positivt med hjertertilpasning og 4 / naturlig med god femkort.
Høyning til 4© er svakt.

3.4 ÅPNERENS GJENMELDING ETTER FARGESVAR

3.4.1 1© - 1

Gjenmeldingen 2NT er ett multibud med enten god enfargehånd og singel i svarfargen, eller minst
invitthånd med firekortsstøtte.

1© - 1
2NT- 3

Positivt relé . Med ekte støtte melder åpneren 4 uten singel og ellers 3 med minimum.
Etter 3 spør svarerens relé om singel mens fargemelding er cue-bid.
Med enfargehånden melder åpneren sin farge.

-3©

Spillemelding mot enfargehånden. Åpner korrigerer med ekte støtte.

-3

Som over. Åpnerens nye farge viser singel og bra toppkort .

-3NT

Som over. Åpner korrigerer uten singelvisning med støtte.

Dobbelthøyningen til 3 viser en anstendig åpningshånd med firekortsstøtte og enkelthøyningen
absolutt minimum med firekort eller normal hånd med trekort støtte.
Direkte 4 er sjansebetont, vanligvis en 4-6. Direkte splinter viser renons.

3.4.2 1©/-2 /

3 / er konstruktivt og svarer må gå videre med trekort i åpningsfargen. Alle svarerens meldinger er krav til minst 3NT.
Melder han 3©/ er åpnerens 4 / krav og ny farge cue med femkorts major.
Etter 1©/ - 2 - 3 - 4 er 4 ikke krav, liksom svarerens direkte høyning til 4 /.
Hopp i ny viser renons.

3.4.3 1©-1

2 lover minst åtte kort i major eller 3-4-1-5 og min. Svarerens 3© er krav og åpner melder 3 med
3-4-1-5, 4©/ med minimum og firekortsstøtte, 3NT med max og fire spar eller
4 / som cue-bid med max og femkort hjerter.

3.4.4 1-2©

4 / er sterk splinter og 3NT konvensjonelt med trumfstøtte og :

- honnørsterk hånd uten singel.
- begrenset hånd og singel.

På 3NT spør 4 etter typen og 4 viser singel, 4© viser singel kløver, og høyere meldinger den
jevne typen. Svarerens 4 på 3NT ber åpneren å passere 4© kun hvis han har den sterke varianten.

3.5 GJENMELDING I GRAND

1 NT etter 1©/ viser 12-14 hp og en jevn hånd uten sparstøtte. 2NT etter 1©/-2 / viser
minimum og benekter i prinsipp en rimelig femkort major, men ikke 4-4 i major. Åpneren har
12 -13 jevne, trefargehånd med 11-13 eller svak hånd med lengre kløver (etter 2).
3NT etter 1©/-2 / viser 14 eller 13 gode uten femkorts major (2©/), 4-4 i major
(1©-2 /-2) eller firekortsstøtte i minor (3 /).

Hopp til 2NT etter 1-over-1 viser lang åpningsfarge eller minst invitthånd med firekortsstøtte.

3.5.1 1NT

2 er konvensjonelt krav. Åpnerens 2NT viser max. med trekortsstøtte. Når svarerens 2 følges av fargemelding på tretrinnet er de naturlige utgangskrav med unntak for høyninger til 3©/, som er inviterende.

Svarerens øvrige direkte fargemelding på 1NT er ikke krav, med unntak for 3© etter 1©-1-1NT,
som er krav med trekort.

3.5.2 2NT

Ny farge og støtte til åpningsfargen er for åpnerens del krav til minst 3NT. Når svarer melder ny
minor viser åpnerens melding i 4de farge trumfstøtte og grandhold, mens høyning benekter hold.
Etter 1©/-2 /-2NT viser svarerens 3©/ trekortsstøtte og interesse for minor- eller majorutgang.

3.6 GJENMELDING I FARGE

2 innebærer en minimumshånd med ubestemte fargelengder. Øvrige fargesvar er naturlig.
Etter 1©/ - 2 / er åpnerens 2©/ rundekrav (ikke etter forhåndspass) med normal hånd,
maksimum med lang og dårlig major eller minimum med trumfstøtte, dvs 6-4 eller 5-5. Fortsatt meldingsforløp er naturlig. Om svareren f.eks. melder inviterende 2NT betyr åpnerens melding i
"umulig" farge aksept med bra styrke og lang major, mens 4 / viser minimum og ti kort i de to
fargene.

Etter 1© -1 viser 3© en god enfargehånd med 2-3 kort i svarfargen. Svarerens 3 søker nå
trekortsstøtte eller i nødsfall Hx.

Gjenmelding med hopp i åpningsfargen etter 1©/-2 / er utgangskrav med bra farge og god honnørstyrke - ny farge er cue-bid. Hopper man til 4©/ viser det ca.7-3 i meldte farger, men mindre styrke. Selv 4© etter 1©-1 lover trekort sparstøtte.

Reverser viser tillegg, reverser etter 2-over-1 er utgangskrav kun svarerens direkte gjenmelding i
egen farge kan passes.

1© -2 /-2 lover ikke mer enn 4-4 - normal revers, balansert 14(13) hp eller trefargehånd med
14-16 hp. Hoppende borttak i ny lavere farge viser max. og femkortsfarge (3 med lengre kløver).

3.7 SVARERENS ANDRE MELDING

3.7.1 Trumfstøtte

I en del posisjoner er høyninger og hoppende preferanser krav. Andre veier å kreve med trumfstøtte
er hoppende cue-bid eller omveien om fjerde farge hvis det mangles kontroll i denne.

Etter 1©/-2 /-2ny er svarerens høyninger og preferanser til 3©/ alltid krav og sterkere enn
direkte utgangsmeldinger. Åpner viser obligatorisk singel i fjerde farge, singel i svarfargen med
gode kort, 3NT med tillegg uten singel, viser ekstra lengde sidefargen eller slår av med 4©/.
Ettersom 3© er krav etter 1-2 /-2© viser hopp til 4 i andre minor singel.
Etter 1©-1-2 viser 4 konvensjonelt en sterk preferanse til 4© uansett kløverkontroll!
4 er sleminvitt i ruter og benekter ikke kløverhold.

Etter 1-2©-3 er svarerens 3 tvetydig - enten en sterk preferanse, eller en nødmelding uten
kløverhold og uten god nok hjerter til å melde den en gang til. Åpnerens 3NT er derfor
spillemelding med kløverhold. 4© viser tokortsstøtte uten kløverhold og 4 femkortsfarge.

3.7.2 Kravmeldinger

Svarerens reverser er rundekrav og kan meldes uten ekte farge. Høyningen av denne innebærer utgangskrav, akkurat som hoppende borttak. Det er viktig at åpneren melder ut sin hånd ettersom
svareren kan passe på minimumsmeldinger.

3.7.3 Fjerde farge

Fjerde farge uten hopp på to-tretrinnet er konvensjonelle krav - til utgang på tretrinnet. Med
unntak for svarerens fallende fjerdefarge på tretrinnet etter forhåndspass, om da ikke åpneren
har meldt sterkt.

Fjerde farge uten hopp til firetrinnet fastlegger siste farge som trumf. Gjelder selv forsinket/
gjentatte meldinger i fjerde farge. Om kravmelding finnes lover meldingen hold i fargen.

Fjerde farge med fallende hopp under 3NT er naturlig invitt med minst 5-5. Med stigende hopp
eller hopp til firetrinnet er det splinter (renons hvis over 4 i trumf).

Åpnerens enkle gjenmelding etter fjerdefargekrav er begrenset. Høyning viser tillegg og
antyder 5-4-3-1 med svak trekortsfarge.

Etter åpnerens negative gjenmelding er svarerens hopp, gjenmelding av fjerde farge og aktiv
tilbakegang til åpnerens majorfarger krav. Preferanser mellom åpnerens farger, eller
enkel tilbakegang til dennes minorfarger er derimot ikke krav.

3.8 ÅPNERENS STERKE GJENMELDING

3.8.1 Åpnerens sterke gjenmelding

Etter 1©/ -2 rød er åpnerens 3 kløver krav til minst 3NT men 3© etter 1-2©-3 tar bort kravet.
Om hold savnes kan en stoppe i 4 /. Etter 1-over-1 og hopp til 3 får kun en direkte høyning til
4 passes. 3 etter 1-2© er krav til utgang

Fallende hopp i ny farge viser femkortsfarge. Etter 1-over-1 er de invitt og etter 2-over -1 er de krav.

Obs: Etter 1©-1-3 er 4 naturlig krav mens 4 konvensjonelt viser hjerterstøtte som
etter 1©-1-2.

Reverser etter 1-over-1 og 1NT er inviterende, slik at naturlige minimumsmeldinger ikke er krav.
Reverser etter 2-over-1 er krav til utgang unntatt når svarer melder av sin farge igjen på laveste nivå.

Obs: Etter 1©-2 / 2 må man ta hensyn til at åpneren kan ha 4-4 i major. Om svareren krever
med 3© innebærer 3NT 4-4 i major uten minorstøtte mens 3 og andre minorfargen er
cue med femkorts hjerter samt 4 / viser trefargehånd med kort andre minor.

Etter kløver-gjenmelding av majoråpner er svarerens hoppende preferanse til åpningsfargen naturlig utgangskrav.

3.9 FJERDEFARGEKRAV ETTER INVITERENDE 2NT

Når svarer inviterer med 2NT etter at tre farger har blitt meldt direkte sekvens er åpnerens melding i
fjerde farge konvensjonellt aksept. Vanligvis har han kort fjerde farge og støtte i makkers farge eller
egne ekstralengder. Naturlige meldinger i meldt farge benekter tillegg.

Obs: 1©-1-2-2NT-3 viser 0-4-4-5.

3.10 MOTPARTEN FORSTYRRER

3.10.1 Trumfstøtte

Etter mellomkommende opplysende dobling er enkle høyninger svake, ofte med trekortsstøtte. Dobbelthøyningen er sperrende. 2NT både etter opplysende dobling
og etter innmeldinger er invittStenberg. Stenberg modellen følges.

3.10.2 Uten trumfstøtte

Negative doblinger opp til 2. 1 etter 1© inn viser minst femkort. Etter opplysende dobling
er 1-over-1 naturlig rundekrav, men høyere meldinger er sperrebetonte. Redobling viser 10+,
men etterfølgende meldinger er blir ikke krav hvis det ikke hoppes eller overmeldes.

Etter svarerens RD er åpnerens 2 lengre kløver. Ellers er det naturlige rundekrav (3 viser tillegg
med lengst kløver). Om åpner passer og kommer igjen er det ikke rundekrav.
Pass fulgt av stigende farge antyder minimum men med god fordeling.

Dobbelt hopp samt 4 / viser trumfstøtte og renons.

3.10.3 Kravpass

Forekommer når egen side har etablert et utgangskrav, etter innmelding og svarer ikke har
meldt noe (3. /4.-hånd - første melderunde), eller akseptert en utgangsinvitt.
Stenbergs 2NT etter innmelding regnes som krav om utgang er nådd.

3.10.4 Annet

Etter mellomkommende tofargevisende meldinger er laveste kravmelding inklusiv 2NT
utgangskrav med støtte, forutsatt at flere muligheter finnes, og høyeste krav er invitt.
Finnes det kun en mulighet er denne minst invitt. Doblinger er straffebetonte og direkte melding
av fjerde farge er ikke krav.

Om fienden dobler fjerde farge viser grand og RD hold. Pass benekter hold, og partners RD
spør om halvhold.

Etter 1©- (1)-1NT-(2)-pass viser svarerens dobling max. med bra verdier i fifargen,
mens 2NT antyder muligheter til alternative kontakter.

Previous PageTable Of ContentsNext Page