4.0 1 NT

Balanserte hender med 13-17 hp (15-17 eller 13-14 uten major).

4.1 SVAR

 

 

 

2

Primær majorinteresse med minst 8hp:

 

Invitthender

8-9 hp uten femkorts major.

 

 

10-11 hp med femkorts major.

 

Utgangshender

Trefargehender.

 

 

Begge major eller firekorts major med lengre minor.

 

 

Balanserte, eventuelt med sekskorts minor.

2

Overføringstype:

 

Svake hender

0-6 hp med lang major.

 

Invitthender

7-9 hp med femkorts hjerter.

 

 

8-11 hp med fire hjerter og lengre minor.

 

Utgangshender

12-14 hp med fem hjerter og jevn hånd.

 

 

Femkorts hjerter pluss minor.

 

 

Lang hjerter med sleminteresse.

2©

Overføringstype:

 

Svake hender

7-9 hp med fem spar.

 

Invitthender

7-9 hp med 5-5 i major.

 

 

8-11 hp med fire spar og lengre minor.

 

Utgangshender

12-14 hp med femkorts hjerter og jevn hånd.

 

 

Femkorts spar pluss minor.

 

 

Lang spar og sleminteresse.

2

Konvensjonelt:

 

Svak hånd

Lang kløver.

 

Invitthånd

Lang kløver.

 

Utgangshender

Lang kløver med singelton.

 

 

Begge minor.

2NT

Invitt med 10-11 hp uten femkorts major.

3

Overføringstype:

 

Svak hånd

Lang ruter.

 

Utgangshånd

Lang ruter med singelton.

3/©/

Invitt med langfarge.

4 /

Overføring til major.

 

4NT

4 ess Blackwood.

 

 

4.2 FORTSATT BUDGIVNING

4.2.1 1NT - 2

Åpneren melder 2 med 13-15 hp uten major, 2©/ naturlig med 15-17 (2© med 4-4 i major),
2NT med 16-17 uten major eller mulig 3 / med 16-17 og 6ko.

Etter 2 er 2©/ naturlig invitt med 10-11 og med femkort og 2NT er svak invitt med 8-9.
Etter svarerens 2©/ melder åpner pass, 2NT med max uten støtte, naturlige høyninger, positive invittmeldinger i ny farge eller 3NT som forslag til kontrakt med støtte.

Etter 2©/ er svarerens 2 rundekrav med minst firekort og 2NT svak invitt med 8-9.
Høyninger til 3©/ er krav åpner foreslår 3NT, høyner eller melder cue-bid. Hopp til 4ny er
splinter. Etter 1NT-2-2©-2 høyner åpneren kvantitativt eller kontrollmelder hoppende med firekortsstøtte. Uten støtte melder han 2NT med minimum og ellers naturlige meldinger.
Melder svareren annet enn pass eller utgang er han sleminteressert.

Svarerens melding i ny farge på tretrinnet i andre runden er naturlig utgangskrav. Major lover
femkortsfarge mens minor kan innebære jevn sterk hånd eller en trefargehånd.
Observer at 3 på 2© er begrenset til utgangskrav, ettersom man med sleminteresse melder
2 pluss 3. Om svareren krever med 3© på 2/NT for at melde 4NT på 3NT er det
sleminvitt med 5-5, men ikke krav.

1NT - 2

 

2/NT-3 /

 

3

Femkortsfarge. Svarerens 3©/ viser honnører og femkort kløver.

3©

Trekortsstøtte og bra kort. 3© på 3 viser altså 3-3-4-3 og svareren kan spikre ruteren som trumf.

3

Firekortsstøtte og dårlige kort.

3NT

Trekortsstøtte og dårlige kort (eller 3-3-2-5 på 3)

4X

Firekortsstøtte med ny farge som cue-bid.

 

1NT-2

 

2©/-3 /

 

3

Firekortsfarge. Svarerens 3©/ viser honnører og femkorts kløver.

3©/

Femkortsfarge. Svarerens 3 viser femkorts minor.

3 i andre major

Trekortsstøtte og bra kort.

3NT

Trekortsstøtte og dårlige kort eller dobbelton.

4X

Firekortsstøtte og bra kort med ny farge som cue-bid.

Svarerens hopp til 4NT på 2©/ er 5 ess Blackwood, men på 2/NT er det invitt.

4.2.2 1NT - 2RØD

Om åpneren ikke vil aksepter den svake utgangsinvitten med femkorts major melder han
relémeldingen. Med interesse melder han neste trinn, d.v.s. 2/NT.

1NT - 2RØD

 

2©/ - 2NT

Utgangskrav med femkorts major og en minorfarge. Åpnerens 3 / uttrykker interesse om svareren har den fargen. Ellers prefererer han til i major, melder egen femkorts major eller 3NT.

3/

Utgangsinvitt med firekort major og lengre minor. Åpner passer, viser firekorts majorstøtte, melder positive invittmeldinger med minortilpasning eller 3NT.

3©/

Sleminvitt med langfarge. Åpneren melder 3NT med to små i fargen, og ellers cue-bid med førstekontroll eller 4©/ uten ess.

Om svareren kommer tilbake med hopp i ny farge viser det lang major og renons. Høyning til 4©/ innebærer skrinlagte slemplaner.
Etter 1NT-2©-2 er svarerens 3© invitt med 5-5 i major. Overføring fulgt av hopp ber åpner velge
utgang.

Når åpneren aksepterer utgangsinvitten gjennom å melde et ekstra trinn på reléfargen, kan svarer
passe på 2 eller melde 2NT med den svake hjertervarianten, da åpnerens nye farge viser femkort
og er naturlig. Hvis han melder 3 / viser dette utgangsinvitten med lengre minor - åpner melder
naturlig. Melder svareren om sin major på tretrinnet viser det en veldig svak invitthånd og melder han
den andre majorfargen spør han kun etter støtte i vist farge - åpner melder 3NT med dobbel 4©/
ekte eller et cue-bid. Her kan svarer ha invitthånden eller utgangshånden med en minorfarge ved siden
av, som kan taes frem på åpnerens 3NT. Etter 1NT-2©-2NT-3©-3NT innebærer 4© den begrensede hånden med 5-5 i majorfargene. Selv etter aksept ber svarerens 3NT åpneren velge utgang.
Ett hopp til 4 / er kontrollmelding (ikke renons) med lang majorfarge.

4.2.3 1NT - 2

2NT innebærer aksept av kløverinvitten, mens 3 er avslag. Svarerens 3 på 2NT er spillemelding.
Svarerens 3 viser begge minor og utgangsstyrke - åpner melder 3NT uten minorinteresse,
beste major med bra tilpasning uten firekortsstøtte eller 4 / med 4ko.støtte. På 3©/ kan svarer
melde 4 / med femkort og laveste majorcue med 5-5.
Svarerens 3©/ viser singel og lang kløver. 3NT på 2NT er spillemelding med invitthånden, mens
på 3 viser det lang kløver med singel ruter og begrensede verdier.
Med bedre kort og singel ruter høyner man til 4. På 2NT må man også ta til 4 for å vise
singel ruter. Hopp til 4/©/ viser renons.

4.2.4 1NT - 2NT

Åpneren aksepterer alltid med 15-17 hp. Han kan spørre etter major med 3 og svarer melder
3 med hjerter (åpnerens 3 spør etter firekort spar) og 3© med spar !
3NT meldes uten majorfarger. Om åpneren melder svarerens farge på tretrinnet er dette en invitt
til 3NT med trumfstøtte (4-3-3-3). Med 4 kan åpneren be svareren selv ta hånd om spillet.

Når åpner har vist femkorts major kan svareren splintermelde med firekortsstøtte og toppstikk.

4.2.5 1NT - 3

3 er obligatorisk. Svarerens 3©/ viser singelton og 3NT viser singel kløver og begrenset hånd.
4 viser singel kløver men med gode kort. 4/©/ er renons.

4.3 MOTPARTEN FORSTYRRER

4.3.1 Andre hånd melder

Hvis andre hånd dobler viser pass ett ønske om å spille 1NT doblet, redobling viser gode kort og
er krav til utgang eller til straffedobling av fienden. Direkte fargemeldinger er for spill.
Med unntak av 2 kløver som er tvetydig. Åpner går ut i fra at den er ekte og melder pass,
men hvis den blir doblet og svarer foretar seg noe viser han følgende:

Redobling

= ruter + hjerter.

2

= ruter + spar.

2©

= hjerter + spar.

2

= spar + kløver.

2NT på dobling viser en tofargehånd og er utgangskrav.
Hvis andre hånd melder inn brukes Lebensohl etter følgende modell:
Ny farge på totrinnet er for spill. Farge på tretrinnet er invitt, og direkte overmelding viser en
femkorts major og er krav. Hvis svarer melder 2NT er 3 obligatorisk relé.
Svarer kan nå passe med kløver eller melde en farge som er under den innmeldte for spill.
Overmelding benekter hold i innmeldte farge og garanterer minst en firekorts major. 3NT har samme betydning, men viser hold i fifargen.
Om innmeldingen er konvensjonell innebærer svareren
meldinger i vist farge en opplysende dobling med 7 hp+ og kortfarge.
Overmelding på tretrinnet viser femkorts major som før.
Overmelding i "innmeldte fargen" er naturlig og konstruktivt. På ikke-fargevisende innmeldinger
er 2NT krav til 3, hvor selv innmeldte farge er for spill.
Overmelding viser som før femkorts major. Dobling fulgt av overmelding er naturlig invitt.

Previous PageTable Of ContentsNext Page