5.0 2 KLØVER

Enfargehender med kløver samt minimumshender med 6kort kløver og en sidefarge.
11-16 hp og normalt 6-7 tapere.

5.1 Svarmeldinger.

2

Konvensjonelt krav.

2©/

Naturlig rundekrav.

2NT

Rundekrav med naturlig invitt eller trumfstøtte.

3

Sperr. Om åpner melder ny farge viser dette singelton.

3/©/

Utgangskrav med sterk farge.

3NT

Sign off.

4

Sperr.

4©/

For spill.

5.2 Fortsatt budgivning.

Alle svarmeldinger er krav til minst 3 og derfor er alle 2NT-meldinger sterkere enn 3,
rundekrav og minst utgangsinvitt.

5.2.1 2 - 2

2©/ er naturlig og 3 likeså, men viser tillegg (ca. 5 og en halv taper). 2NT viser tillegg uten
majorsingel, 3 minimum uten major, 3©/ singel med tillegg og 3NT max. med sterk kløver
uten majorsingel.

Etter åpnerens 2NT/3 er svarerens 3 holdundersøkende (etter 2-2-3-3 melder åpner 3NT
med hold i begge major ellers hold nedenfra), men ellers naturlig utgangskrav. Svarerens
gjenmelding i andre major er utgangskrav med femkorts ruter og verdier i majorfargen.

5.2.2 2 - 2©/

Åpner viser støtte med høyninger, splinterhopp eller med 4 uten singel. Uten støtte melder han
naturlig.
Om svarer kommer igjen med 3 søker han etter flere opplysninger om tilpasningen til
majorfargen og/eller hold. Åpner redegjør for sine hold nedenfra.

5.2.3 2 -2NT

Åpner aksepterer gjennom å melde 3NT eller singelton på tretrinnet. På 3NT er 4 sleminvitt.
Etter singelvisning er ny farge cue og 4 kontraktsforslag.
Avslaget er 3. Svarerens fargemelding viser hold eller kontroll og åpneren skal vise umeldt singel
eller melde 3NT (selv med singel i svarerens farge). Svarerens høyning til 4 spør etter singel.

5.2.4 2 - 3 / © /

Uten støtte melder åpneren 3NT eller holdvisende i ny farge på 3. 3 på 3© er derimot cue-bid
(med Hx/xxx eller bedre) liksom ny farge på firetrinnet. 4 er naturlig med god farge.

5.2.5 Motparten forstyrrer

Doblinger er negative. Meldinger i ny farge er ikke krav, men dobling pluss ny farge er krav.
Hopp til ny farge har samme mening som før.
Etter dobling er redobling sterkt. 2NT viser trumfstøtte og ny farge er ikke krav.
2NT etter innmelding er som før, men garanterer hold om det er invitthånden.
Overmeldinger er holdspørrende utgangskrav.

Previous PageTable Of ContentsNext Page