6.0 SPERREÅPNINGER.

6.1 MULTI
Balansert hånd med 21-22 hp eller en svake 2-åpning i major (6-10hp).

6.1.1 Svar.

2©/

= for spill. Åpner korrigerer dersom nødvendig.

2NT

= søkemelding.

3/

= naturlig konstruktiv, rundekrav.

3©

= naturlig utgangskrav.

3

= sperr i åpnerens farge.

4

= ber åpneren om å overføre til sin farge.

4

= ber åpneren om å melde sin farge.

4©/

= naturlig og for spill.

6.1.2 Videre meldingsforløp.

Med den sterke varianten gjenmelder åpner NT på laveste nivå. Med den svake melder han
pass eller korrigerer til sin farge.
Hvis svareren melder 2 i major for deretter å gjenmelde 3 i major når åpneren viser svake to i
den andre majorfargen, viser det at hun har en enfargehånd med den meldte fargen og benekter støtte i åpnerens farge.

2 - 2©

 

 

2

- 2NT

= krav, søkemelding Þ 3//© = sideverdier og tillegg. 3 = minimum.

 

- 3/

= for spill.

 

- 3©

= naturlig og konstruktiv. Ingen interesse for spar.

2NT

 

= 21-22 hp. Se Puppet Stayman for videre meldingsforløp.

 

2 - 2

 

Pass

= sparfarge.

2NT

= 21-22 hp. Se Puppet Stayman for videre meldingsforløp.

3/

= sideverdier og tillegg med hjerterfarge.

3©

= minimum med hjerterfarge.

- 3

= naturlig og konstruktivt. Ingen interesse for hjerter.

 

2 - 2NT

 

3

maksimum med hjerter.

3

maksimum med spar.

3©

minimum med hjerter.

3

minimum med spar.

 

Etter maksimum kan svareren melde reléfargen som ber om flere opplysninger :

3 i majorfargen

= god spillehånd.

3NT

= spredte honnørverdier.

4/

= sidefarge og supermaksimum.

 

2- 3

 

3

= kløverstøtte med sparfarge.

3©/

= fargen, og ikke støtte. 4 fra svarer er nå for spill.

4

= kløverstøtte med hjerterfarge.

4©/

= sterk egen farge med støtte, det vil si tåler 5.

 

2- 3

 

3©/

= fargen, og ikke støtte. 4 fra svarer er nå for spill.

4

= ruterstøtte med hjerterfarge.

4

= ruterstøtte med sparfarge.

4©/

= sterk egen farge med støtte, det vil si tåler 5.

 

2- 3©

 

3

= god sparfarge uten støtte.

3NT

= dårlig sparfarge uten støtte.

4/

= cue-bid med støtte.

4©

= "noe" støtte.


6.1.3 Motparten forstyrrer.

Dobling er straffebetont. 2NT er rundekrav som før, og 3/ er naturlig og ikke krav.
Enkle meldinger i major er invitt i åpnerens farge og overmelding er utgangskrav.
Om åpneren frivillig gjenåpner viser dette den sterke hånden.

Etter fiendens dobling er 2©/ for korreksjon. 2NT og 3/ er som etter innmelding.
Redobling viser gode kort og god ruterfarge.
Dersom motparten melder inn etter 2 - 2NT viser pass minimum og 3©/ tillegg.

Vest

Øst

Vest

Nord

Øst

Syd

K Q T 7 5 2

2

2

Dobl.

Pass

2©

© 9 5

© A K T 4

Pass

Pass

Dobl.

Pass

K J 4

Q T 6 4

Pass

Pass

 

 

8 6

A Q 7 4

 

 

 

 


Når Nord dobler Vests multiåpning, passer Øst avventende.
Syd melder 2© og når Øst dobler er det et sterkt forslag til straff.
Om Syd hadde sagt pass ville Vest ha vært nødt til å melde 2.

 

6.2 ÅPNINGER PÅ 3-TRINNET.

3 er i prinsippet noe konstruktivt mens 3©/ kan være litt svakere. Følger stort sett 4-3-2 regelen.
3©/ på 3 er naturlig rundekrav åpneren høyner eller kontrollmelder med to eller flere
kort i svarfargen, melder 3NT med egen god farge og ellers 4.
4 på 3 er også naturlig åpneren melder 4 med god farge, høyner eller melder cue.
4©/ på 3 er cue.
På 3©/ er 4 i andre major for spill, 3NT er forslag til kontrakt og 4/ er cue. 3 på 3© er naturlig krav åpneren høyner med Hx/xxx, melder 3NT med dårlig egen farge,
kontrollmelder 4/ eller gjenmelder 4©.

6.3 3NT.

Erstatter de naturlige sperreåpningene 4/, unntatt i siste hånd der det er gambling.
I sonen bør fargen inneholde minst ess eller konge.
4/ ber om korreksjon og er for spill. 4©/ er naturlig spillemelding. 4NT ber åpneren
melde sin farge. 5 er sleminvitt, mens 5 tvinger makker til å korrigere med kløverfarge.
Om fienden dobler 3NT er redobl. SOS, pass forslag til å spille og 4/ naturlig konstruktivt.

6.4 4/.

Åpningshender med lange sterke majorfarger som enten er solide eller kompenseres med et
sideess. Avhengig av sonen inneholder hånden 4 - 5 tapere.
Svaret 4©/ er for spill, mens relé er sleminvitt og spør etter ekstralengde/ekstra ess med
ekstra ess melder man 4NT, med ekstra lengde uten ekstra ess 5©/, med renons og noe
tillegg renonsfargen og ellers 4©/. Fornyet relé etter avslaget 4©/ spør etter ekte andrekontroll.
Meldingen over majorfargen direkte på 4/ vier nøyaktig 2 ess. Åpneren melder cue.
Melding to trinn over majorfargen på direkten viser 3 ess.

6.5 4©/.

Dårligere farge enn 4/ og følger 4-3-2 regelen.
Svaret 4NT er 5 ess Blackwood, høyning er allmenn invitt og ny farge cue-bid.

Previous PageTable Of ContentsNext Page