7.0 ROMERSKE TOÅPNINGER

2©//NT viser en god åpningshånd med femkorts åpningsfarge (2NT=), kortere eller like lang
kløver, samt 4-5 tapere.

7.1 2 ©/

Majorfargen pluss kløver.

7.1.1 Svar

Høyninger og hopp til 4 er invitt. 3 er enkel preferanse. Ny farge på tretrinnet er rundekrav.
2 er konstruktivt men ikke krav. Hopp i ny farge er utgangskrav med sterk langfarge.
3NT viser majorstøtte og ber åpner om cue. 4NT er 4 ess.

2NT er konvensjonelt krav som oftest leder til utgang.

7.1.2 Fortsatt budgivning

 

 

2©/ - 2NT

 

3

 

5-4-2-2

 

3©/

Invitt (eneste gangen åpner kan passe under utgang)

 

3 ny

Primært holdvisende.

 

4

Krav.

 

2©/ - 2NT

 

3 ny

 

Trekortsfarge, 5-4-3-1, 5-5-3-0 eller 6-4-3-0.

 

- 3©//4

Naturlig sleminvitt.

 

- 3NT

Forslag til kontrakt. Åpner viser videre :

 

 

4 = 5-5-3-0, maksimum.

 

 

4©/ = 6-4-3-0, maksimum.

 

- 4.de farge

Sleminteresse i trekortsfargen. Etter 2©-2NT-3 er 4 tvetydig.

 

- 4 ny

Støtte.

 

2©/ - 2NT

 

3©/

 

Sekskortsfarge.

 

- 3

Hold eller cue-bid.

 

- 4

Naturlig krav.

 

- 4 ny

Cue-bid med majorstøtte.

 

Ellers betyr åpnerens gjenmeldinger følgende:

3NT

5-5-2-1.

4

6-5-1-1.

4©/

Sterk langfarge.

4 ny

Renons med 6-5 eller 6-6

4NT av svarer er 4 ess Blackwood om ikke trumfen fastsatt, da er 4NT 5 ess.


7.2 2NT

Ruter pluss kløver. Aldri 5-4-2-2.

7.2.1 Svar

3 er allment krav (som 2NT på 2©/). 3/4 er forslag til kontrakt, liksom 3NT/4©/.
4 er invitt. 3©/ er naturlig rundekrav, som søker Hx/xxx eller bedre støtte.

7.2.2 Fortsatt budgivning

 

 

2NT - 3

 

3

 

6-4-2-1

 

- 3©/

Rundekrav med hold eller farge.

 

- 4

Invitt.

 

- 4

Krav.

 

- 4©/

Cue-bid med kløverstøtte.

 

2NT- 3

 

3©/

 

Trekortsfarge.

 

- 3NT

Kontraktsforslag. Åpner viser :

 

 

4 = 5-5-3-0, maksimum.

 

 

4 = 6-4-3-0, maksimum.

 

- 4

Invitt.

 

- 4

Krav.

 

- 4©/

Kontraktsforslag.

 

- 4 i a. maj.

Kløver eller majorstøtte.

 

2NT - 3

 

3NT

 

5-5 i minor.

 

- 4

Invitt.

 

- 4

Krav.

 

- 4©/

Cue-bid med kløverstøtte.

Ellers viser åpner følgende: 4 = 6-5-1-1, 4 = 7-4, 4©/ = Renons med 6-5 eller 6-5.

Previous PageTable Of ContentsNext Page