8.0 3 KLØVER

Sterk langfarge inneholdene minst seks stikk og minst ess eller konge ved siden.
(Om ess/konge i kløver savnes kreves det ett ess ved siden av).

8.1 Svar og fortsatt budgivning

3 er konvensjonelt holdspørsmål. Åpner melder 3©/ med hold og 3NT uten majorhold.
Viser han hjerterhold kan svarer spørre etter sparhold med 3. Etter holdundersøkelsen kan
en stoppe i 4. Høyning av åpnerens holdvisende melding er forslag til kontrakt med femkortsfarge.

Svaret 3©/ er naturlig utgangskrav, som ber åpner høyne til utgang eller melde cue med Hx/xxx
og ellers melde 3, 3NT eller 4.

4©/ er spillemelding. 4 er sleminvitt med sterk farge. 4 er også sleminvitt.

Om åpner skulle melde ny farge etter 3 -3NT viser det renons.

Previous PageTable Of ContentsNext Page