STENBERG

Hopp til 2NT etter 1©/ som viser firekortsstøtte i trumf og minst utgangskrav. Etter opplysende
dobling og etter innmelding fra motparten har 2NT samme betydning, men er ikke krav til utgang.

1©/ - 2NT

 

3

Minimum (10-13 hp) uten renons.

3

Tillegg (14-16 hp) med singel/renons i minor.

3©

Tillegg med singel/renons i den andre majorfargen.

3

Bra toseter. 14-16 hp, ikke 5-4-2-2.

3NT

Semibalansert. 14-16 hp.

4ny

Renonsvisende med 10-13 hp (4© = renons i spar hvis hjerter er trumf.)

RELÉSEKVENSER

3 - 3

 

3©

Semibalansert minimum.

 

3

10-13 hp med singelton. 3NT spør fargen.

 

3NT

Grandvennlig minimum. (11-13 hp).

 

4ny

Bra sidefarge, oftest femkort.

 

 

 

3 - 3©

 

 

3

Singel kløver.

 

3NT

Singel ruter.

4/4

Renons.

3© -3

 

3NT

Singel i andre majorfargen.

4ny

Billigste cue-bid med renons i den andre majorfargen.

 

3 - 3NT

 

4ny

Viser sidefargen.


Avvik ved invitt Stenberg.

1maj - (2x / dobl.) - 2NT

3- (pass) - 3

?

3 maj = Minimum uten singel/renons.

 

3NT = Minimum med singel/renons.

Previous PageTable Of ContentsNext Page