PUPPET STAYMAN

Poenget med puppet stayman er at man kan spørre etter både fire og femkorts majorfarge.
Altså : man kan ha femkorts major inne i en sterk grand (f.eks. Multi).

Svar på 2 NT :

3

Puppet stayman.

3

Overføring til ©.

3©

Overføring til .

3

5-kort og 4-kort ©, krav.

3NT

Spillemelding.

4x

Sleminvitt, naturlig.

4NT

Kvantitativt.

5

Spillemelding.

5

Spillemelding.

 

2NT-3

3

Firekort i en eller begge majorfargene.

3©/

Femkort.

3NT

Benekter major.

For at den sterke hånden skal få spilleføringen melder man den fargen man ikke har
etter 3-svaret.

2NT-3

 

3

3© = 4-kort spar.

 

3 = 4-kort hjerter.

Hvis svarhånden har 4-4 i major og får 3 som svar kan firetrinnet brukes som
"overføring".

2NT-3

 

3

4 = Begge major og sleminteresse.

 

4 = Begge major og sign off.

Previous PageTable Of Contents