ÅPNINGSMELDINGER

1§

17+ hp.

1¨

11-16 hp naturlig. Vanligvis en ubalansert hånd.
Lengre kløver kan finnes.

1©/ª

11-16 hp. Naturlig med 12-14 NT eller 11-16 ubalans.
Kan ha lengre kløver.

1NT

13-17 hp, balansert – 13-14 uten major, ellers 15-17. Carrots’ 1 NT.

2§

11-16 hp med minst sekskorts kløver. Sidefarge kan finnes. 2¨ er relé,
2NT er rundekrav og negative doblinger.

2¨

Multi med 21-22 NT eller svake to i major.

2©/ª

Romersk. ca.13-16 hp og kløver som andre farge.
Aldri lengre kløver enn major. 2NT er søk.

2NT

Som 2©/ª, men med ruter som lengste farge, og aldri 5-4-2-2. 3§ er søk.

3§

Lang sterk kløver med max en taper, ett toppstikk ved siden. 3¨ er krav.

3X

Sperr. 4-3-2 regelen.

3NT

Erstatter 4 åpninger i minor.

4§/¨

Sterke fireåpninger i major.
Makker melder reléfargen med to essverdier.

4©/ª

Gambling, sonebetont.

Table Of ContentsNext Page