Modern Standard Club.


INNHOLDSFORTEGNELSE

 ÅPNINGSMELDINGER

 KLØVERÅPNINGEN.

 ÅPNINGEN 1 RUTER

 ÅPNINGENE 1 HJERTER / 1 SPAR

 1 NT

 2 KLØVER

 SPERREÅPNINGER.

 ROMERSKE TOÅPNINGER

 3 KLØVER

 STENBERG

 PUPPET STAYMAN

WordArt By Christoffer Abel Arntzen 02.07.98