4 Grandåpninger.

Åpningene 1NT og 2NT gir med en melding beskjed om fordeling og styrke. Dette skulle være et godt grunnlag for svarhånden til å bestemme sluttkontrakten. Samtidig har grandåpningen en sperreffekt som gjør det vanskelig for motparten å komme med i meldingsforløpet. Sperreeffekten kan imidlertid være et tveegget sverd. Det er vanskelig å finne frem til beste delkontrakt, og det kan være problematisk å finne frem til slemmer med 4-4 tilpasning i minor .
Hva slags grandsystem bør en bruke? Vel, det er nok å velge mellom, og her presenteres et relativt avansert system.
For å komme igang kan man godt sløyfe å bruke søkemeldingene etter åpnerens svar og kun definere videre meldinger som naturlige.
Men ved å benytte systemet i sin helhet får man en god oversikt over grandåpnerens hånd.

4.1 1 NT SYSTEMET.

Åpningen 1NT viser en jevn hånd med (14) 15-17hp, og kan inneholde 5-korts major eller
6-korts minor.

Svar og gjenmeldinger.

 

 

1NT -

2

= Stayman. Kan være start på relé.

 

2

= Jacoby. Overføring til ©. 0hp+.

 

2©

= Jacoby. Overføring til . 0hp+.

 

2

= Spør etter beste minor. Enten en lang minorfarge, eller begge minor med svake eller sterke kort.

 

2NT

= Invitt. 8-9hp.

 

3

= HHxxxx(x) i uten sidestyrke.

 

3

= HHxxxx(x) i uten sidestyrke.

 

3©/

= 3-fargehånd med renons i meldte farge.

 

3NT

= Spillemelding.

 

4

= Svak overføring til hjerter.

 

4

= Svak overføring til spar.

 

4©/

= Spill-selv uken.

 

4NT

= Invitt til 6NT.

 

1NT - 2

: Stayman.

2

 

= Ikke 4-korts major.

2©

 

= 4/5-korts hjerter, kan ha 4-korts spar.

2

 

= 4/5-korts spar. Benekter 4-korts hjerter.

 

1NT - 2

 

 

2 -

2©

= Begge major uten utgangsinteresse.

 

2

= 5+4©. Invitt.

 

2NT

= Invitt til 3NT.

 

3

= Søkemelding etter videre fordeling.

 

3

= 5-5 i major. Invitt.

 

3©/

= 5-kortsfarge og sleminvitt.

 

3NT

= Spillemelding.

 

4/

= Naturlig og sleminvitt.

 

 

1NT - 2

2 - 3

3

= 5/6-korts minor. 3© er nytt relé hvor 3 viser kløver og 3NT viser ruter.

3©

= 2344.

3

= 3244.

3NT

= 3334/3343.

 

 

 

1NT - 2

2© -

2

= Søkemelding etter videre fordeling.

 

2NT

= Invitt. Lover 4-korts spar.

 

3/3/3NT/4©

= Spillemelding.

 

3©

= Invitt.

 

3/4/

= Splinter.

 

 

 

 

1NT - 2

 

2© - 2

 

2NT

= 4-korts hjerter. 3 er nytt relé. Åpner viser :

 

3

= 4. 3© er nytt relé Þ 3 = 3442 og 3NT = 2443.

 

3©

= 2434.

 

3

= 3424.

3

= 4423

3

= 4432

3©

= 5-kortsfarge. 3 er nytt relé. Åpner viser :

 

3NT

= 2533.

 

4

= 3523.

 

4

= 3532.

3NT

= 3433.

 

1NT - 2

 

 

2 - 2NT

= Invitt. Lover 4-korts hjerter.

3

= Søkemelding etter videre fordeling.

3/3NT/4

= Spillemelding.

3©

= 5-kortsfarge og krav.

3

= Invitt.

4//©

= Splinter.

 

1NT -2

 

2 - 3

 

3

= 4-kortsfarge. 3© er nytt relé Þ 3 = 4243 og 3NT = 4342 .

3©

= 4-korts kløver. 3 er nytt relé Þ 3NT = 4234 og 4 = 4324.

3

= 5-kortsfarge.

3NT

= 4333.

 

1NT -2

 

: Jacoby - overføring til hjerter.

3©

 

= Maksimum med topphonnører og (3) 4-korts hjerter.

2© -

2

= 4-korts spar og 5/6-korts hjerter. Invitt.

 

2NT

= 5-korts hjerter. Invitt.

 

3/

= Naturlig og rundekrav.

 

3©

= 6-kortsfarge. Invitt.

 

3NT

= Velg utgang makker! 5-korts hjerter.

 

3/4/

= renons.

 

1NT - 2

 

2© - 2

 

2NT

= Minimum med dobbel hjerter og 3-korts spar.
Svarer kan nå melde av 3-korts minorfarge på tretrinnet.

3

= 3235 med maksimum. 3© = 6-kortsfarge og 4 = 4-kortsstøtte.

3

= 3253 med maksimum. Svarer melder som etter 3.

3©

= 3/4-korts hjerter med minimum.

 

1NT - 2

 

2© - 2NT

 

3/

= 5kortsfarge med dobbel hjerter og minimum.

3©

= 3/4korts hjerter med minimum.

 

1NT - 2

 

2© - 3

 

3

= 3253 med minimum.

3©

= Minimum med 2-kort+ hjerter.

3

= Maksimum med dobbel hjerter og 4/5-korts kløverstøtte.

3NT

= Maksimum med dobbel hjerter og 3-korts kløver.

4

= 4/5-korts kløverstøtte og 3-korts hjerter.

 

1NT - 2

 

2© - 3

 

3©

= Minimum med 2kort+ hjerter.

3

= Maksimum med dobbel hjerter og 4/5korts rutertøtte.

3NT

= Maksimum med dobbel hjerter og 3korts ruter.

4

= 4/5korts ruterstøtte og 3 korts hjerter.

 

 

 

1NT - 2©

: Jacoby - overføring til spar.

3

 

= Maksimum med topphonnører og (3) 4-korts spar.

2 -

2NT

= 5-korts spar. Invitt.

 

3//©

= naturlig og rundekrav.

 

3

= 6-kortsfarge. Invitt.

 

3NT

= Velg utgang makker! 5-korts spar.

 

4//©

= Renons.

 

1NT - 2©

 

2 - 2NT

 

3/

= 5kortsfarge med dobbel spar og minimum.

3

= 3/4korts spar og minimum.

 

1NT - 2©

 

2 - 3

 

3

= Minimum med 2353.

3©

= Maksimum med dobbel spar og 4/5-korts kløverstøtte.

3

= Minimum med 2+sparfarge.

3NT

= Maksimum med dobbel spar og 3-korts kløver.

4

= 4/5-korts kløverstøtte og 3-korts spar.

1NT - 2©

 

2 - 3

 

3©

= Maksimum med dobbel spar og 4/5-korts ruterstøtte.

3

= Minimum med 2+sparfarge.

3NT

= Maksimum med dobbel spar og 3-korts ruter.

4

= 4/5-korts ruterstøtte og 3-korts spar.

 

 

1NT - 2©

 

2 - 3©

 

3

= Minimum med dobbel spar og 3-korts hjerter.

3NT

= Maksimum med dobbel spar og 3-korts hjerter.

4©/

= Spillemelding.

 

1NT - 2

: Langfarge i minor eller begge minor(minst 5-4). Svake eller sterke kort.

2NT

= Bedre ruter enn kløver. Svarer melder videre :

 

3

= Spillemelding.

 

3

= Spillemelding.

 

3©/

= Holdvisende/cue-bid med ruterfarge.

 

4

= Sleminvitt med kløverfarge.

3

= bedre kløver enn ruter. Svarer melder videre :

 

3

= Spillemelding.

 

3©/

= Holdvisende/cue-bid med kløverfarge.

 

4/

= Sleminvitt.

 

1NT - 3©/ :

3 fargehånd med renons i meldte farge.

3NT

= Godt hold i renonsfargen. 4 i farge fra svarer viser 5kort og er sleminvitt.

Fargemelding

= Spikrer fargen som trumf. Åpner må melde av cue-bid under utgang selv med minimum.

Når svarhånden innleder med 2, vil han normalt være interessert i utgang i en majorfarge. Svarhånden er heller ikke alltid interessert i utgang når han melder 2. Han kan ha en trefargehånd hvor han har tenkt til å passe makkers svar.
Etter å ha åpnet med 1NT, må åpneren ofte vurdere sin hånd med tanke på utgang og slem. Vi opererer med begrepene minimum og maksimum, men det er ofte vanskelig å vurdere hva dette innebærer. I de fleste tilfeller kan en gå utfra at 15 hp er minimum, og 17 hp er maksimum, men i mange tilfeller er det ofte ikke nok å telle honnørpoeng. Under alle omstendigheter får man ofte problemer med å vurdere en hånd med 16 hp. Vi skal prøve å gi noen råd med hensyn til kortvurderinger, både på åpningshånd og svarhånd :

1. Langfarger kan produsere stikk i grand og bør derfor medvirke til oppvurdering. En 5 - kortsfarge med et par topphonnører er et godt aktivum, og selv to 4-kortsfarger gir flere muligheter for stikk enn en steril 4-3-3-3 fordeling.
2. Hvis det er snakk om grandkontrakt, er det ofte normalt dårligere å ha honnører i kortfarger enn i langfargene. Honnører i makkers langfarge er imidlertid et klart pluss. Ugarderte honnører som Qx, Ax og QJ kan være tvilsomme verdier, og det samme gjelder kombinasjonene KJ, AJ, KQ og AQ. Disse siste er imidlertid glimrende i toppen på lange farger.
3. I fargekontrakter på utgangsnivå er ofte ugarderte damer og knekter verdiløse, mens de kan være uvurderlig i trumffargen eller i makkers eventuelle sidefarge. Ess og konger i sidefarger vurderes høyt, og slik vurderer vi også honnørkombinasjoner, gjerne med ess og konger i toppen.
4. Med 5-3 tilpasning i major skal en normalt spille 4 i major. En viktig vurdering her er fargens kvalitet. Med dårlig farge og gode sidehold bør en nok allikevel prioritere 3NT. Manglende ess (og konger) kan også tale for grandkontrakt.
5. På slemnivå er det spesielt viktig å ha ess og konger, selv om det selvfølgelig ikke er nok til å spille slem. Er det fargekontrakt det, gjelder det å være sikker på at trumffargen er god nok. Grandåpneren vil ofte melde cue-bid når han har tilpasning til makkers 5-kortsfarge. Her er det ofte håndens fordeling og topphonnører som er avgjørende, og ikke om det er 15, 16 eller 17 hp. Cuebids er ofte innledningen til slem etter at utgangskravet er etablert.

Vi skal gi noen eksempler på svarhåndens første melding etter grandåpning :

A Q 4 ©Q 3 7 6 4 3 8 7 4 2

Meld pass. Utgang er lite trolig.

Q 9 8 7 3 ©A 4 2 K 8 5 7 6

Meld 2©. Overføring til 2, og meld 2NT som er invitt med 5-korts spar.

T ©A J 9 3 K 7 3 Q J 8 6 5

Meld 2. Vi skal i utgang, 4© eller 3NT.

Q 5 ©K Q 9 5 4 Q T 8 A Q 2

Meld 2. Vi skal i utgang og kanskje i slem.

K J 9 8 6 3 2 ©5 J 5 4 2 3

Meld 4, overføring til 4. Makker kan ha de rette, gale verdiene uten at vi får undersøkt dette. Vi øker oddsen ved å beskytte makkers honnører i utspillet.

8 4 ©A 8 3 K Q T 9 6 7 6 4

Vi går mot 3NT. Innled med 2 for å prøve å finne makkers fordeling med videre søk. Har makker dobbel spar kan 3NT være for tøft.

8 4 ©A 8 3 K Q 6 3 8 7 6 4

Meld 2NT, utgangsinvitt. Denne hånden har like mange hp som forrige eksempel, men er 1-2 stikk dårligere.

Q 9 3 2 ©A Q 8 7 3 4 K 6 2

Meld 2 for så å søke videre. Vi skal i utgang.

K J 4 ©Q 9 5 K Q J 4 A T 7

Meld 4NT. Invitt til lilleslem.

J 8 3 2 ©A 7 5 9 7 6 5 3 8

Meld 2, og pass makkers melding!

9 ©7 6 Q 8 4 Q J 8 6 4 3 2

Meld 2. Vi skal spille 3 som normalt er bedre enn å spille 1NT.

K 8 7 4 2 ©7 4 3 8 6 2 T 9

Meld 2©, overføring. 5-kortsfarge og svak hånd spilles normalt best i fargekontrakt.


4.2 2 NT SYSTEMET .

Intervallet for 2NT har vi satt til 20-21 med 22 hp i parentes. Hvordan skal man vurdere
22 hp? En tommelfingerregel er å åpne jevne 22 hp hender med 2 når de inneholder en
5-kortsfarge eller 4-4 i major, hvis ikke er det en 2NT-åpning.
I den første ACOL - boka var en 2NT-åpning, både en balansert hånd og hold i alle farger. I dag er vi ikke så strenge og åpner med 2NT på :

A K J 2

K 7

© T 6

© A T 4

K Q 8

A K Q T 6 4

A K Q 4

K 8


4.3 Puppet Stayman.

Poenget med Puppet Stayman er at man kan spørre etter både fire og femkorts majorfarge.
Altså : man kan ha femkorts major inne i en sterk grand (for eksempel i multi)

 

Svar på 2 NT :

3

Puppet stayman.

3

Overføring til ©.

3©

Overføring til .

3

5-kort og 4-kort ©, krav.

3NT

Spillemelding.

4x

Sleminvitt, naturlig.

4NT

Kvantitativt.

5

Spillemelding.

5

Spillemelding.

 

2NT-3

 

3

Firekort i en eller begge majorfargene.

3©/

Femkort.

3NT

Benekter major.

For at den sterke hånden skal få spilleføringen melder man den fargen man ikke har etter
3-svaret.

2NT-3

 

3

3© = 4-kort spar.

 

3 = 4-kort hjerter.


Hvis svarhånden har 4-4 i major og får 3 som svar kan firetrinnet brukes som "overføring".

2NT-3

 

3

4 = Begge major og sleminteresse.

 

4 = Begge major og sign off.

Eksempel 6.

VEST :

ØST :

Vest :

Øst :

A Q 8 5

K J 7 4

2NT

3

© A 7

© Q 9 6 3

3

4

A K Q 4

7 5 3

4

Pass

Q 9 5

8 2

 

 

Eksempel 7.

VEST :

ØST :

Vest :

Øst :

A J 8 5 2

K T 7 4

2NT

3

© K 8

© A 9 6 3

3

4

K Q J

7 5 3

?

 

A K 9

8 2

 

 

Normalt melder en vel pass, men er en i poengnød er det bra å finne denne silkeslemmen!

Vi bruker også 2NT systemet etter 2 - 2, 2NT.

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98