13 Kunstige forsvarsmeldinger. Utspill og kast.


13.1 Kunstige forsvarsmeldinger.

13.1.1 Michaels cue-bid.

Opphavsmannen til denne konvensjonen er amerikaneren Michael Michaels. Overmelding av åpningsfargen viser en toseter. Det finnes mange varianter av den opprinnelige utformingen og her er blir det presentert en av dem :

- Overmelding av motpartens minorfarge viser 5 kort i den andre minorfargen + 5 kort i en av majorfargene.
- Overmelding av motpartens majorfarge viser 5 kort i den andre majorfargen + 5 kort i en av minorfargene.

En slik overmelding viser minst 5-5 fordeling. Meldingen er sperrebetont slik at det ikke kreves stor honnørstyrke, 6-11 hp. Men dersom man har 16 hp+, og en slik toseter kan det være fordelaktig å starte med en overmelding for så å komme sterkere igjen senere. Makker kan melde 2NT som en søkemelding for å få vite den andre fargen.

13.1.2 Uvanlig 2NT-innmelding.

Innmelding 2NT viser :

- Begge major etter at åpneren har startet med en minorfarge.
- Begge minor etter at åpneren har startet med en majorfarge.

Styrken er soneavhengig og av om makker har passet i åpning. I gunstig sone og med 5-6 fordeling vil en honnør i hver farge være nok.

13.1.3 Hoppovermelding av åpningsfargen.

Når 2.hånd hopper i åpningsfargen [eks. 1©- (3©)], ber han makker melde 3NT med hold i åpningsfargen. Overmelderen har en gående farge og 8-9 stikk på egen hånd.

13.2 Utspill.

Motspill blir betraktet som det vanskeligste i bridge, og motspillet starter med utspillet. Siden blindemanns kort er ukjent, kreves det endel detektivarbeid og analyse av meldingsforløpet for å finne det beste utspill. Du og makker bør ha avtalt utspillskonvensjoner og påspill i første stikk (styrke, fordeling, Lavinthal?).

13.2.1 Hvilket kort ?

Fra en sekvens som KQJ, QJT, spilles det høyeste kortet. Fra farger som KQxx, QJxx, vil en normalt spille det høyeste mot farge - og det laveste mot grandkontrakt. Fra AK dobbel spilles alltid konge ut, ellers ess fra AKx, AKxx, ...... Et høyt kort i utspill kan også være fra en indre sekvens, som knekten fra AJT9, og tieren fra KT98.
Ellers spilles det høyeste kortet fra dobbleton, tredje høyeste fra 4-kort og det laveste fra "oddetalls"-farger (norske fordelingskast).

13.2.2 Hvilken farge?

Uansett hvilke utspillskonvensjoner som brukes kan det ikke fortelle deg hvilken farge du skal spille ut. Her vil din vurderingsevne og bridgeerfaring være de beste støttespillerne. Noen generelle råd kan man gi; men skyld ikke på meg om du bommer.
I. Hvis motparten har vist styrke i en eller flere farger, bør utspilleren forsøke andre farger.
II. Hvis motparten har vist svakhet i en farge, bør angrepet settes inn der.
III. Hvis en motstander trolig er renons i en farge, bør en ikke spill ut esset i denne fargen hvis sluttkontrakten er en trumfkontrakt.
IV. Hvis blindemann har en lang solid farge som kan gi avkast, bør utspillet være aggressivt for å forsøke å ta flest mulig stikk på direkten.
V. Hvis motparten har slitt seg opp i en utgangskontrakt, bør utspillet være defensivt for ikke å gi bort stikk.
VI. Hvis motparten har mer enn nok honnørpoeng for sin utgang, bør en velge aggressive utspill i lagturneringer og robber.
VII. Hvis makker har meldt en farge, er det normalt sikkert å spille den ut.
VIII. Hvis makker har benektet styrke og lengde i en farge ved ikke å melde den ved en anledning, bør ikke utspilleren prøve å finne makker i denne fargen.
IX. Hvis makker har vist generell styrke med en opplysende dobling, er det relativt sikkert å spille ut fra en ugardert honnør.
X. Hvis makker har benektet generell styrke ved en sperremelding, er det ikke tilrådelig å spille ut fra en ugardert honnør.
XI. Hvis makker har forlangt utspill i en farge ved en utspillsdirigerende dobling, er det normalt best å spille denne fargen ut (det avgjørende poeng her er ofte om man ønsker å spille flere turneringer med denne makkeren! En annen god måte å bli kvitt gamle makkere på er å konsekvent ikke spill ut i den fargen han har meldt).

13.3 Styrkekast og fordelingskast.

Vi har valgt å bruke lavt kort som styrke. Styrkekast brukes i hovedsak på makkers utspill,
og /eller ved første frie avkast. Andre kast blir stort sett fordelingskast som vi har definert til norske. Det vil si, for å vise at man har et like antall kort i fargen (2-4-6 osv.), legger man nest laveste fulgt av det laveste kortet(Ofte kalt høy-lav). For å få vist 3-5-7- osv. kort i fargen, starter man med det laveste kortet, og følger opp med det neste laveste(lav-høy).

 

Previous PageTable Of Contents
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98