Oversikt over artikler på veven Even Flood har skrevet i "Bok og Bibliotek" og "Bibliotekforum" og andre steder.

Oversikten er flyttet: http://folk.ntnu.no/flood/info/artikler.html

Even Hartmann Flood
Førstebibliotekar, UBiT, Bilioteket for arkitektur/bygg/design
Privat:  Ilevollen 3e 7034 Trondheim
           Telefon 73 52 53 53
           Mobil  95 11 58 14
            E-post: evflood[a]broadpark.no
""Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow.""
Shakespeare: Titus Andronicus

Oppdatert 18/4/2010