Line

August Christian Baumann
(1770-1831)

Født 25. mai 1770 i Bodenseich i Lüneburg.

Kom i sin ungdom som farmasøyt til Kristiania hvor han ble provisor ved Elefantapoteket. Her lærte Bernt Anker ham å kjenne og antok ham til sin amanuensis ved de fysikalske forelesninger som han holdt 1796-97. Etter Ankers tilskyndelse la han seg senere etter bergvitenskapen, som han studerte først på Kongsberg, siden i Falun, hvoretter han besøkte de viktigste tyske bergverker. Da han kom tilbake til Norge, ble han bestyrer av det Ankerske Fideikommis’ bergverker. I 1812 ble han bergmester i østre søndenfjeldske distrikt og valgtes av Stortinget i 1816 til bergkyndig medlem (sammen med Jacob Aall og bergråd Collet) av den i 1814 nedsatte lovkomité.

Da Stortinget i 1816 hadde besluttet å gjenoppta driften ved Kongsberg Sølvverk for Statens regning, ble han utnevnt til 2. medlem av verkets direksjon, hvorved han gikk av som bergmester. Han møtte som suppleant fra Kongsberg på Stortinget i 1821, i byfogd Kofoeds sted.

Han ble R.N.O. i 1821 og døde 3. november 1831.

(”Volund”; Norsk Teknisk Museums årbok 1953, side 104)

Andre kapitler:

Jernverksdrift i Norge
Eidsvold Værks historie
Carsten Anker bygger Feiring Jernverk
Råstoffene
Jernframstillingen
Produksjon og handel
Sosiale forhold
Økonomiske forhold
Feiring Jernverk etter 1822
Kildehenvisninger

Annet aktuelt stoff:
Icon
Mål og vekt

Icon
Bilder fra Feiring Jernverk
Icon
Linker til andre Web-steder
Mail Icon
Mail
Top Icon
Top

Line