Hjem
Arbeid
Fritid
Hobby
Politikk

 

  Retur til BOTANIKK

                     PLANTELIV PÅ VESTLANDET

 

Tepperot ( Potentilla erecta) tilhører rosefamilien. 
Dens bladverk og gule blomster er lett å kjenne igjen i skogbunnen. 
Den trives godt på næringsfattig grunn 
og er et vanlig syn langs skogstiene. 
Bildet er tatt i mai 2003 ved Vanntårnet på Follese.

Jordbær ( Fragaria vesca ) tilhører rosefamilen. 
Den sprer seg via lange renninger. 
Trives på tørr bakke. 
Blomstrer i mai. 
Vokser opp til 1200 moh. 
Velsmakende frukt. 

Skogfiol ( Violaceae riviniana ) tilhører fiolfamilien.
Bildet er tatt på Bergheim 09.05.04

Tusenfryd  Bellis perénnis   ) tilhører kurvplantefamilien.

GrannmarikåpeAlchemilla filicaulis  ) tilhører rosefamilien. Bildet er tatt i Holmedalen 22.05.04
 

Engkarse Cardámine praténsis ) tilhører korsblomstfamilien. 
Bildet er tatt i april 2003 i min egen hage, Kleppestø.
 

 Vårkål  ( Ranunculus ficaria ) tilhører soleifamilien.
Bildet er tatt i april 2003.
Planten vokser i tepper i parker og småskog på moldjord.
 

 Hestehov ( Tussilago farfara ) tilhører kurvplantefamilien.
 Den blomstrer på bar stilk i april. 
 De store bladene kommer senere.
 Hestehoven som også kalles leirfivel, trives best i
 leirholding jord.
 Derfor vokser den ofte i veikanter.
 

 Skrubbær ( Cornaceae suecica ) tilhører kornellfamilien.
 Under blomsten sitter 4 store hvite dekkblad som ser ut
 som kronblad. 
 Fruktene er røde, men er ikke spiselige.
 Blomstrer i juni ( dette bildet er tatt i slutten av mai 2003 ).
 Planten vokser mellom lyng og gress i fuktig mark, gjerne
 på torv.
 

Tiriltunge ( Lotus corniculatis ) tilhører erteblomstfamilien.
Vokser på skrinn jord, veikanter og strandeng. 
Dette bildet ble tatt 29.06.03, Steinsland på Sotra.
 

 Storblåfjær Polygala vulgaris ) tilhører blåfjærfamilien.
 Bildet er tatt 20.05.04 , på Herdla, Store Karlsøy.
 Plantene vokser i vestvendte sprekker i anortositten.
 Planten er lett å forveksle med Heiblåfjær som er noe
 mindre og har litt rundere blader.
 

Strandarve ( Honckenya peploides ) tilhører nellikfamilien.
Bildet er tatt helt nord på Herdla 20.05.04.
Planten danner tepper som holder på sanden.
 

 Sisselrot