VEILEDNINGSGRUPPE SPES KAND ALLMENNMEDISIN 2010 - 2012
Hei alle sammen og vel overstått påske!
Når jeg kom hjem nå var det mail fra Christian Ohldieck om at han kunne komme likevel. Han kommer klokken 1400 – 1600. Gokstadrommet.
Derfor en kort innledning i hui og hast, har strevd med dette hele kveld da maskinen vår synger på siste verset, henger seg opp hele tiden.
Beklager at det ikke kom innen fristen, men før påske trodde jeg vi måtte utsette temaet…

 

I Berlin hørte vi om ”Rus og avhengighet” fra Axel og Carl Fredrik.
Problemet med rus er økende, og vi har alle stiftet bekjentskap med den intense rusmisbrukeren som vi ikke kan få fort nok ut av kontoret. Kanskje fordi vi ikke er helt sikre på hvordan vi skal kunne hjelpe ham? Fordi det nytter ikke likevel? Er vi redde for å bli fanget i noe vi ikke kommer ut av? For mye arbeid, innsatsen står ikke i forhold til resultatet? Eller fordi de presser grensene våre?

Spørsmål som hang i luften etter møtet om rus var:

Hva gjør vi med ruspasienten? Det haster jo nesten alltid, og er det da greit å skrive en søknad og få svar innen 30 virkedager? Hvor lang ventetid kan vi forvente for en som ruser seg daglig?
Hvor skal vi henvise heroinisten?
Hvor henviser vi ungdommen som nettopp har begynt å ruse seg? Hva hvis hun ikke er motivert?
Hvem kan rusbehandles på tvang?
Hva med misbrukere av B-preparater? De typiske ”kvotepasientene”, som får faste resepter med B-prep hver måned, kan de henvises? Hva hvis de ikke vil?
Må vi skrive søknad med sosialkontoret?
Fritt sykehusvalg?

Hvor kommer Bergensklinikkene inn i bildet, Hjellestadklinikken? Kan vi fortsatt henvise til dem? Har de noen tilbud Helse Bergen ikke har?

Avdeling for rusmedisin ble etablert i Helse Begen HF i januar 2009.

Aktuell link med mye nyttig: www.helse-bergen.no/OMOSS/AVDELINGER/RUSMEDISIN

 

Mvh
Anne-Lisbeth

---------------------------------------

 

På neste møtet skal vi forsøke å få en bedre forståelse av tvungen psykisk helsevern. Vi skal friske opp innleggelsesrutiner og saksgangen på sykehuset.

Kasusene er gjerne fargerike, spennende, frustrærende og tragiske.  Lovtekstene derimot er tunge og kjedelige.  Vi blir nødt til å sette oss i lovtekstene for å bedre forstå hvordan spesialisthelsetjenesten "svikter oss" i allmennpraksis ved å skrive ut pasienter som vi åpenbart opplever som svært syke. 

Her er en nettside som gir god informasjon.  Hvis dere for tid kan dere se på paragrafene som omfatter tvungen psykisk helsevern med og uten døgnopphold, tvungen undersøkelse, og tvungen observasjon.  Det er samtidig lurt å sette seg inn i kontroll kommisjonen.

http://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/tvungent-psykisk-helsevern/tvungent-psykisk-helsevern-3100.html

Jeg forstår ikke alt ang. temaet.  Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvor en legge det skjønnsmessige i vurderingene som blir gjort.  Jeg skal forsøke å lede møte men ber om forståelse for min "uvitenhet."  Det er fint om noen har problemstillinger de ønsker å drøfte under møtet.  Dette kan mailes til undertegnede som vil forsøke å innhente opplysninger før møtet. 

 

Denise


Denne siden er sist oppdatert av John Leer 26-Apr-2011 8:01    
O mihi frustra suscepti labores.