VEILEDNINGSGRUPPE SPES KAND ALLMENNMEDISIN 2010 - 2012

DEN SOM ER ANSVARLIG FOR MØTET, INNELDNING OG FORBEREDELSE SENDER UT DISPOSISJON, LITTERATURLISTE ETC MINIMUM EN UKE FØR MØTET. DEN MEDANSVARLIGE SØRGER FOR MAT OG DRIKKE . ANSVARLIGE FOR MØTET SOM SIST BLE AVVIKLET SKRIVER REFERAT FRA PÅFØLGENDE MØTE

Kjøreregler

GJENSIDIGE PRAKSISBESØK
AUDIT

2011 Møteplan:
18 januar - Spissøen 8 februar - Gogstad 26 april - Gogstad 31 mai - Bergen Legevakt 23 - 25 september - Finse 1222 18 oktober - Bergen Legevakt - 15 november -Bergen Legevakt

Møte 18. januare kl 143:00 Spissøen
Møte 30: med krisepsykolog fra 14.30-16.30 . Fra 1400-14.30 gruppedeling med frustrationsrunde. Tande er velkommen til at deltake. Denise tager kontakt til Tande v/Tue innledning
Møte 31: Ulykken i Masfjorden - innledning ved kommunelege Rolf M Tande
Referat lukket

Møte 8. februar 2011 Møterom "Gogstad" kl 14:00 - INNLEDNINGER
Møte 32: Driftsfiormer, plikter og rettigheter. Vikar-avtaler, kjøp og salg av praksis og andre avtaler v/Silje
Møte 33: Maturity Matrix
Referat fra møtene 32 og 33

Helgesamling i Berlin 25 - 27 mars Hotel Inside, Lange Strasse 31
25/3: DY1160 10:15 - 12:15
Møte 34: "Manneting" v/Jan Håkon - innledning
Møte 35: Ruspasienter v/Carl Fredrik og Axel innledning
Møte 36: "How to get a life" v/Anja og Lene innledning
27/3: DY1119 17:25 - Stg 19:05 og DY149 21:55 - til Bg 22:35

REFERAT fra møtene i Berlin

Møte: den 26. april "Gogstad" kl 14:00 -
Møte 37: Anne-Lisbeth -Rusmedisin - behandlingstilbud Helse Bergen - innledning ved Christian Ohldieck
Møte 38: Denise - Psykiatri
INNLEDNINGER og REFERAT

Møte den 31. mai PÅ BERGEN LEGEVAKT kl 14:00 -16
Møte 39: EKG v/Thomas - INNLEDNING
Møte 40: HLF: Legen og legerollen. Foredrag v/ Per Fugelli 16-- 18-19 Referat

Møter 23 - 25 september 2011 på Finse Finse1222Program for turen og møtene v/Tue
Møte 41, 42 og 43 INNLEDNINGER REFERAT fra Finsemøtene


Neste
møte 25. oktober på PÅ BERGEN LEGEVAKT kl 14:00 - 19:00
Møte 44: Hjerte-lunge-redning. Innledninger og øvelser - Tue ansvarlig for møtet
Møte 45: Først litt om timelister og ventetid. Deretter leddsmerter i allmennpraksis, teori i hovedsak. Lene møteansvarlig
REFERAT

Siste møte den 6. desember på hotell NEPTUN i møterom kl14:00 - 19:00

INNLEDNINGER
Møte 46: SOS og prevensjon med vektlegging av tromboserisikopasienter v/
Silje
Møte 47:
Henvisningspraksis v/Anja
Evaluering v/Denise

REFERAT

Avslutningsmiddag på Lucullus fra kl 19:00

------------------------------------------------------------------------------------------

                   
Spesialistreglene i allmennmedisin 
Utfyllende bestemmelser
Veiledningsgrupper - informasjon for kandidater 
Allmennmedisin 
Veiledningsgrupper i spesialistutdanningen 
To år sammen
Allmennmedisinsk gruppereise
Arkiv 2007-2009
Arkiv 2010


  

      
  TfDnlf   BMJ     Allmennmedisin   NHN

Denne siden er sist oppdatert av John Leer  07.12.2011 21:30  
O mihi frustra suscepti labores.