CV     Jan Willem Kopperud

[CV]   [Prosjektliste]   [Teknologioversikt]

fødselsdato 04.10.62   adresse Th Hansens v. 22
NO-1410 Kolbotn
sivilstand gift, 4 barn (gutter f. ’89. ’91, ’95 og ’98)   privat +47 66 80 47 47
e-post     mobil +47 98 23 80 50
        Sist oppdatert 04.01.2008

 

Jeg har i de senere år arbeidet som prosjektleder, men jeg har alltid lagt vesentlig vekt på å beholde kontakten med det IT-faglige. Jeg har derfor i stor utstrekning deltatt i det tekniske plan- og designarbeidet. Det har vært et uttalt mål for meg selv å jobbe faglig rettet og holde prosjektene på en slik størrelse at jeg har kunnet realisere dette. Tidligere har jeg arbeidet mye med systemdesign og programmering. Jeg har arbeidet med et vidt spekter av teknologier og plattformer.

Yrkeserfaring

03.2004- CIBER Norge. Seniorkonsulent. Arbeidsflyt / BPM. Storvolum fakturahåndtering (trygdeetaten og statens vegvesen).
11.2002-01.2004 Løsningsarkitekt Canon Systems. Arbeidsflyt- og datafangst-løsninger

Salgsstøtte, tekniske analyser, estimering, programmering, teknisk design

09.1999-10.2002 Prosjektleder Interaction Design, Information Highway, Adcore nå Creuna

Prosjektledelse og teknisk rådgivning. Som prosjektleder utarbeidet jeg prosjektmandater og -beskrivelser, rapporterte til styringsgruppe, utførte risikoanalyser og ledet det daglige arbeidet med tildeling av arbeidsoppgaver, statusmøter, problemløsing etc. Jeg deltok ganske aktivt i den tekniske delen av prosjektene og foresto det meste av teknisk kommunikasjon med kunden.

Jeg videreutviklet en internmodell for estimering, og deltok aktivt i estimering - også som kvalitetssikrer. Prosjektene størrelse varierte fra 1/2 til 10 årsverk i utført arbeid.

04.1997-08.1999 Prosjektleder (Senior project manager) i Telenor Marlink & Telenor Nextel

Jeg ledet teknisk utforming og arbeidet med utviklingen av Telenor Marlinks løsning for sikker meldingshåndtering. Denne løsningen erstattet etterhvert Telenors Telex-løsning, og gikk inn som et vesentlig komponent for Telenors meldingsformidling. Forretningsspråket var her engelsk.

05.1996-02.1997 Avdelingsleder konsulentavdeling WM-data

Jeg ledet administrativt og faglig en konsulentavdeling med ca. 25 ansatte. Jeg hadde personal- og resultatansvar for avdelingen. Avdelingen arbeidet hovedsaklig med forskjellige løsninger på Tandem NonStop plattform - i all hovedsak kortsystemer (betalingskort for drivstoff).

10.1990-05.1996 Seniorkonsulent WM-data

Som (senior-)konsulent hadde jeg mange forskjellige oppgaver.

  • Prosjektledelse. Jeg hadde administrativ prosjektledelse for enkelte prosjekter. Størrelsesorden 3 månedsverk til 2 årsverk.
  • Teknisk rådgiver. Jeg gjorde enkelte utredning i forhold til infrastruktur og design av løsninger for betalingskort for oljeselskaper. Jeg gjorde også noen tekniske og sikkerhets-analyser for Postbanken. Jeg har skrevet en del rapporter på norsk og engelsk i denne sammenhengen.
  • Jeg har gjort programmering på forskjellige plattformer, miljøer og språk.
11.1988-10.1990 Systemprogrammerer (Driftsansvarlig) Postens Datasentral Gjøvik
09.1986-10-1987 Systemutvikling Undervannsvåpenskolen, KNM Tordenskjold

Programmering av løsninger for emulering av torpedoskudd mot ubåt med animasjoner. Analyser av minedata for anskaffelse av nye minesensorer.

10.1982-02.1986 Systemutvikler Scanvest Ring

Utviklet (programmering og systemering) administrative løsninger for medlemsregsitre mv. for Høyre, Norsk Sjømannsforbund, Norges Speider Forbund m.fl.

Spesielt vil jeg nevne utviklingen av et forhyringssystem for administrasjon av personell, sertifikater etc. for et norsk forhyringskontor i Manilla (Fillippinene). Jeg arbeidet 6 uker i Manilla med implementering og opplæring. Alt arbeidet var på engelsk.

Utdanning

 
1985-1991 Cand. scient. Universitetet i Bergen, Matematisk Naturvitenskapelig fakultet Institutt for Informatikk.

Fordypning i datakommunikasjon og computergrafikk. Hovedoppgave om computergrafikk.

Eksamenskarakter: 1,4 og oppgavekarakter: 1,7

1981-1984 Cand. mag. Universitetet i Oslo, Matematisk Naturvitenskapelig fakultet. I

nformatikk og matematikk. Hovedvekt på informatikk.

1978-1981 Eksamen artium. Oppegård Videregående skole, Allmennfaglig Naturfaglinje
 

Kurs

1995-1996 SINTEF: Effektiv prosjektledelse. Kurs og Seminarer på tilsammen 3 uker.

Jeg har også hatt flere oppfølgingskurs for bestemte metodikker:
PPS (Praktisk Prosjekt Styring - Svenk) og MAP (Method of Adcore Projects) hver av ca. 1 ukes varighet.

Annet Estimering

Testledelse

J2EE Programming

Språk

Engelsk Forretnings- og feriebruk. Benyttes som arbeidsspråk i flere perioder.
Tysk Feriebruk
Polsk Brukes privat og på ferie

Annen relevant erfaring

Legdommer Jeg sitter for tiden i min andre periode som meddommer i Inder Follo Tingrett. Dette vervet finner jeg meget interessant og har lært meg meget om jus og samfunnsmessige forhold som jeg ellers ikek hadde fått anledning til. Samtidig har jeg en opplevelse av at jeg gjør et arbeid som her betydning for andre.

Vervet har erfaringsmessig krevet 1-2 dager pr. år.

Speider På fritiden er jeg leder i den lokale speidergruppen (tropp). Jeg trives godt med dette og synes det er best når vi kan skape entusiasme for natur og friluft hos barn (11-16 år).

Jeg har bygget opp en informasjosstruktur for troppen, og har en periode vært webredaktør her. Vi har nå etablert en ny løsning for speidergruppa med registre, nyheter, terminliste etc. i egen publiseringsløsning.

Webredaktør / Kor Jeg er aktiv korsanger i Follo Kammerkor. Jeg er samtidig webredaktør for koret, noe som også har gitt meg kunnskap om organisering av informasjon på nett og om muligheter og begrensninger i bruk av nettleser som klientteknologi.