CV     Jan Willem Kopperud

[CV]   [Prosjektliste]   [Teknologioversikt]

fødselsdato 04.10.62   adresse Th Hansens v. 22
NO-1410 Kolbotn
sivilstand gift, 4 barn (gutter f. ’89. ’91, ’95 og ’98)   privat +47 66 80 47 47
e-post     mobil +47 98 23 80 50
        Sist oppdatert 04.01.2008

 

Prosjekter og erfaringer

06.05- Statens Vegvesen. Au2sys - Nytt motorvogn og førerkort register. Prosjektleder fra CIBER Norge på delprosjekt "Migreringsstrategier".
03.04-EBASYS. Storvolum løsning for inngående faktura. Arbeidsflyt og kryssing mot bestilling for NAV og Statens vegvesen.
06.02-01.04Datafangst / OCR for skjematolkning. Bl.a. DHL fraktbrevhåndtering etc.
11.02-06.03Business Process Management (BPM). Som en del av satsingen til Canon, har jeg satt meg inn i fagområdet BPM. Dette er neste generasjon 'Workflow' eller arbeidsflyt. Jeg har satt meg inn i verktøyet e-work. Jeg har laget prototyper for intern bruk og holdt gjennomganger for kunder.

Jeg fikk interesse for fagområdet gjennom dette arbeidet.

01.03-11.03 Innføring av timeregistrering i Canon Systems.

Anskaffet og implementerte timeregistreringssystem. Dette ga CS betydelig bedre kontroll med timer til fakturering og lettet arbeidet med produksjon av fakturaer.

05.03-10.03 DHL Datafangst av fraktbrev.

Ved sentralisering av DHLs registrering av fraktbrev måtte registreringen effektiviseres. Jeg ledet og implementerte en løsning basert på skanning av fraktbrev med tilhørende integrasjon.

04.03-11.03 Datafangst diverse kunder.

Jeg har gjort analyser, rådgivning, implementasjoner og integrasjoner for forskjellige kunder. Flere mindre oppdrag hos bl.a. AHUS (Akershus Universitetssykehus), NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) og EDB Teamco.

05.02-09.02 Prosjektleder og teknisk rådgiver for Creuna i Flytoget as.

Jeg ledet sluttfasen av leveransen samt gjorde diverse tekniske analyser for å sikre en god sluttleveranse. Creuna fikk dermed gjort en endelig sluttleveranse og flytoget fikk tatt i bruk en ny løsning for overvåking av togposisjoner.

01.02-09.02 Prosjektkoordinator for Creuna i dnb.no. Sikret at Creauna fortsatt fikk levere ressurser til DnB's portalløsning.

Kvalitetsansvarlig Forbrukerportalen. Anvendte egen metodikk for kvalitetssikring av prosjekt­gjennomføringen. Dette sikret at nye ressurser ble allokert i tide og vi påviste tidlig behov for tiltak for å sikre rettidig leveranse.
Kvalitetsrapporter var en del av prosjektrapporteringen.

06.01-11.01 Prosjektleder for itu.no og LUNA. To nettsteder for ITU (Det nasjonale forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning). (ZOPE og Topic Maps)

Prosjektene skulle leveres med ny teknologi for oss og for kunden. Plattformen var ZOPE (En åpen kildekode løsning for publisering) og emnekart (Topic Maps) som er en ny standard for organisering av kunnskap.
Prosjektene ble levert i rett tid og avtalt pris til tross for ny teknologi.

10.00-05.01 Prosjektleder og teknisk rådgiver for UpstreamOnline –Oljeavis for NHST på nett. (J2EE, BEA Weblogic, Autonomy).

Upstream er en nisjeavis for oljeproduksjon. I utgangspunktet er det en ukeavis som produseres med journalister over hele verden som sender inn stoff.

Vi utviklet en løsning - basert på samme basis teknologi som dn.no - for en online avis med kontinuerlig nyhetsproduksjon. Redasjonen 'flytter seg' gjennom døgnet ved at det er tre redaksjoner (desker): London, Houston og Singapore - noe som også ble reflektert i avisen. Autonomy ble brukt for automatisk å finne andre relevante artikler i avisen.

03.00-09.00 Prosjektleder djuice – WAP-portal for Telenor Mobile Services (J2EE, BEA Weblogic)
09.99-02.00 Prosjektleder CLIPS – Clearing Information system for NordPool ASA.
01.99-08.99 Overføring av messaging-løsning til Telenor Nextel (nå Nextra)
04.97-12.98 Prosjektleder utvikling av messaging løsning i Telenor Marlink.
Administrativ ledelse og teknisk design av nytt meldingssystem for shippingbransjen. I hovedsak forsendelse og mottak av Fax og Telex via e-mail.
07.96-03.97 Avdelingsleder konsulentavdeling WM-data.
08.91-06.95 Teknisk design / Delprosjektleder i Postgiro/Postbanken
Nytt mottakssystem for Postbanken basert på Tandem. I dette prosjektet har jeg hatt flere funksjoner som beskrevet nedenfor. Disse funksjonene har dels gått i parallell og i ujevne intervaller. Det er derfor ikke festet noen konkret tid til disse:
Ansvarlig (delprosjektleder) for utforming av driftsrelaterte funksjoner i applikasjonen, her­under også oppsett av driftsrutiner (inntil Postbanken overtok dette selv).
Spesifikasjon, design, delprosjektledelse og implementasjon av nytt sikkerhetssystem for eks­terne brukere (passordkort). Jobbet mye med ATALLA - sikkerhetshardware.
Teknisk bistand og design for driftsstabilisering og tuning av applikasjon.
Spesifikasjon og design av kryptografiløsninger for Postbankens filoverføringsløsning.
v.91 Design / Programmering selvbetjeningsautomat
Utviklet selvbetjeningsautomat for kjøp av flybilletter basert på SMART. Utviklet på MS-DOS som plattform med X.25 kommunikasjon mot SMART via TELEDATA.
11.88-09.90 Systemprogrammering Postens Datasentral
Postverkets Datasentral på Gjøvik. Systemprogrammerer på TANDEM. Arbeidet besto for det meste av tilrettelegging for drift og systemkonfigurasjon. Utover dette var det også noe arbeid med tilrettelegging av applikasjoner for drift.
11.87-10.88 Analyse / Programmering CMI
Hovedoppgavearbeid ved CMI. Systemutvikling i C for UNIX / SunView (tilsvarer X-windows). Arbeidet med oppgaven ga mange erfaringer med programmering i et vindus­­miljø.
09.86-10.87 Programmering KNM
Marinen, KNM Tordenskjold, Førstegangstjeneste. Systemutvikling for UNIX (eg. CROMIX) og MicroVAX. Arbeidet med teknisk programmering i C og Pascal. Hovedsakelig til analyse­formål. Mye tekniske beregninger.
09.82-04.86 Programmering Scanvest Ring
Scanvest Ring Data (SRD), Systemutvikling for Datapoint og ARC-nett. Utvikling av adminis­trative applikasjoner i et distribuert miljø. Hovedsakelig programmering, men også noe design
Utviklingsverktøy: DATABUS på RMS-plattform..