a' = 440

Medlemskap

For å bli medlem, og dermed ha retten til å benytte tittelen ”Autorisert pianostemmer og tekniker”, kreves følgende:

Godkjent pianoteknisk utdannelse av minst tre års varighet, - og i tillegg minimum et års praksis etter endt utdanning. Alternativt bred faglig kompetanse gjennom minimum 10 års arbeidserfaring, der dette kan bekreftes av minst to nåværende medlemmer i foreningen.

Gjennomført og bestått praktisk/teoretisk autorisasjonsprøve i regi av NPTF.

Les beskrivelse av opptaksprøven.