"Det mest komplette musikkinstrument"
Hva er pianostemming?
Som alle andre akustiske strengeinstrumenter må pianoer og flygler stemmes regelmessig. Da klinger det godt og gir musikalsk glede både til utøvere og tilhørere.Det blir også holdt ved kammertonen (a’=440Hz), noe som er nødvendig for problemfritt samspill med andre.
De to hovedgrunnene til at pianostemming er blitt en profesjon er at det må foretas en temperering noe som krever spesiell innsikt og øvelse, og at det trengs et øvet håndlag med verktøy, nagler og strenger for å få stemmingen til å holde.
Grunnen til at pianoer og flygler må tempereres er måten det musikalske tone og klangsystemet vårt er definert og fundert på. Allerede i antikken ble det av Phytagoras konstatert, i det han gjennom praktiske og teoretiske forsøk prøvde å komme fram til en matematisk kartlegging og systematisering av ”musikken”, at det oppstår uregelmessigheter når man vil ha renstemte intervaller (spesielt kvinter ble tillagt stor musikalsk betydning) i kombinasjon med renstemte oktaver. I dag er vanligvis den likesvevende tempererte stemming, der oktaven deles opp i 12 like store halvtoneskritt, den som blir foretrukket og praktisert. Ingen intervaller, unntatt oktaven, er helt renstemt. Det såkalte phytagoreske komma og forskjellen på store og små halvtoneskritt er utlignet. For at man skal kunne spille like godt i alle tonearter blir dette ansett for et akseptabelt kompromiss.
For å imøtekomme kravene til stadig kraftigere, rikere og mer dynamisk klang har pianoer og flygler utviklet seg til å bli tunge konstruksjoner som kan tåle et samlet strengespenn på ca. 18 – 20 tonn. Mye av utfordringen for en pianostemmer er å balansere denne energien slik at stemmingen holder seg over lengre tid og at den tåler strekt spill.
....et samlet strengespenn på 18 - 20 tonn.

 

Hva er N.P.T.F.?

Norges pianostemmerforening ble startet i 1923. I 1986 skiftet foreningen navn til Norges pianostemmer og teknikerforening (NPTF), og har for tiden vel 60 medlemmer fordelt over hele landet. NPTF er en faglig interesseorganisasjon for profesjonelle pianostemmer og teknikere i Norge, og skal gjennom sitt virke både sikre sine medlemmer et rimelig utkomme av sitt fag, - og yte det nasjonale kulturlivet høy kvalitet innenfor alt som har med tradisjonelle klaverinstrumenter å gjøre. Gå til Lover og Vedtekter for flere detaljer. ( klikk for å få egen side med lovene)

Parallelt med pianoets 300-årige utvikling og den grunnfestedes posisjon instrumentet har i vår kultur har også pianostemmerens virke blitt en uunnværlig og høyt spesialisert profesjon. Selv gjennom de siste 10 års rivnede teknologiske og samfunnsmessige utvikling ser vi at pianoet nå som før har en unik evne til å være musikalsk midtpunkt og brobygger mellom generasjoner og mellom tradisjonelle og nye musikkformer. Vår utfordring og visjon for framtiden er derfor at vi som pianostemmere og teknikere opprettholder og videreutvikler de tradisjonelle og håndverksmessige kvaliteter samtidig som vi følger med i tiden og tar i bruk og tilpasser oss ny teknologi.

Reparasjon av klangbunn og steg
 

Medlemskap

For å bli medlem, og dermed ha retten til å benytte tittelen ”Autorisert pianostemmer og tekniker”, kreves følgende:

 • Godkjent pianoteknisk utdannelse av minst tre års varighet, - og i tillegg minimum et års praksis etter endt utdanning. Alternativt bred faglig kompetanse gjennom minimum 10 års arbeidserfaring, der dette kan bekreftes av minst to nåværende medlemmer i foreningen.
 • Gjennomført og bestått praktisk/teoretisk autorisasjonsprøve i regi av NPTF.
 • Opptaksprøven
  Kandidaten må bestå alle de tre følgende delprøver for å opptas som medlem:
  Søknad om opptak må sendes skriftlig til styret i foreningen, da med anbefaling fra minst ett aktivt medlem som på bakgrunn av en tilfredsstillende utført prøvestemming kan bekrefte at kandidaten er skikket til å ta prøven. Det koster kr. 1.000,- å gå opp til prøven. Dette må betales via bankgiro på forhånd. Dersom kandidaten kun består enkelte av delprøvene vil han/hun ikke måtte ta disse på nytt ved evt. ny prøve. Har man bestått en del er man ferdig med denne. Tidsfristen vil bli justert i forhold til dette.
  Utstyr og framgangsmåte:
  Poengsetting og kvalifikasjonskrav:
  Utdanning
  ( … dette er et tema for Jan…)

   

  Hvorfor bruke en autorisert pianostemmer fra NPTF ?
   

  Hva karakteriserer en god pianostemmer?
  De grunnleggende kriterier er god hørsel, godt musikalsk gehør, rimelig god fysikk, fysisk og psykisk utholdenhet og mental balanse. Videre er det typisk at de beste pianostemmerne har en dypere interesse enn det rent økonomiske i å gjøre så godt stemmearbeid som mulig, - på hvert eneste instrument uansett alder og kvalitet. Gjennom udanning og yrkeserfaring utviker de nødvendig selvsikkerhet, noe som er spesielt nødvendig i konsertsituasjoner, men som alltid er kombinert med en ydmyk visshet om at man aldri blir ferdig utlært heller ikke i dette faget. Når du velger en pianostemmer fra NPTF får du en person som har dypere kunnskap om instrumentenes konstruksjon, virkemåte, historikk, effekten av klimatiske forhold m.m. Våre medlemmer er også teknikere som både, reparerer, skifter deler og holder alle pianoets tusenvis av bevegelig deler justert og i topp stand. Alle pianoer og flygler er individuelt unike. Dette vet din NPTF fagmann, og vil alltid få ditt instrument til å klinge og spille optimalt ut i fra dets egne premisser.
  Stell av pianoer
  Alle pianoer og flygeler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold. Den grunnleggende tanken både fra produsenten, pianostemmeren og utøverne(kjøperne) er at dette er en langsiktig investering og at det ved et regelmessig vedlikehold skal være mulig å opprettholde kvaliteten både på kort og lang sikt.
  Vedlikeholdet består av stemming, - kontroll og justering av klaviatur, mekanikk (spilleverket) og pedaler, - vedlikehold og preparering av hammerfilt(intonering), - skifting av deler (filt, akslinger, røkne strenger m.m.) ved slitasje.
  For det gjennomsnittlige hjemmebruk av piano og flygel anbefales det å stemme minst 1 gang i året. Ved økt benyttelse, profesjonelt bruk (skoler, kirker, studio etc.) eller generelt høyere krav til stemmekvalitet er det normalt å stemme/kontrollere 2 - 4 ganger i året. For de høyeste krav til kvalitet f. eks konsert og plateopptak er det ofte ønskelig (og av og til nødvendig) med kontinuerlig aktiv medvirkning fra pianostemmer.
  Fire viktige faktorer når det gjelder stell og vedlikehold av pianoer og flygeler er: - klima, - bruken, - instrumentets kvalitet - og pianostemmerens kvalifikasjoner.
  Bruken
  Bruksmengden er også en viktig faktor å ta hensyn til. Ved regelmessig stemming vil fagmannen også samtidig foreta en kontroll av andre vitale funksjoner og de klimatiske forhold rundt instrumentet, og kan foreta de nødvendige korreksjoner før det utvikler seg til alvorlige og av og til uopprettelige skader. Frekvensen for gjennomgående arbeider på hammerfilt, mekanikk og klaviatur med skifting av filt, skinn, akslinger m.m. er avhengig av bruksmengden. Ved mye bruk kan dette være nødvendig å gjennomføre etter 3 – 5 år, og ved mindre bruk kanskje først etter 10 – 20 år. 
  Kvaliteten på instrumentet
  Generelt kan man si at instrumenter av høyere kvalitet tåler økt bruksmengde og klimatiske svingninger bedre enn instrumenter av rimeligere kvalitet. Noe som bidrar til lengre levetid og høyere musikalsk verdi for brukeren. Det er imidlertid viktig å være klar over at god og regelmessig service også er en forutsening for den toppytelse man forventer av kvalitetsinstrumenter.
  Kvaliteten på pianostemmeren/teknikeren

  En god pianostemmer trenger ikke nødvendigvis være spesielt musikalsk eller flink å spille piano. Men på samme måte som med f. eks pianister, musikkpedagoger og andre er det kombinasjonen av sitt spesielle talent og øving/praksis som teller. For pianostemmere betyr dette tusener og atter tusener av stemte instrumenter. Det er viktig at pianostemmeren har det nødvendige teoretiske grunnlaget i orden, gjerne gjennom skoler og kontinuerlig etterutdanning, men det er avgjørende at han eller hun kan håndtere stemmenøkkelen og utføre det praktiske arbeidet. ”Hvorfor bruke en autorisert pianostemmer?”
   

  Linker

  N.P.T.A.  (Nordisk samarbeid)

  EuroPiano (europeisk samarbeid)


   

  Kommentarer sendes til webmasteren Richard Brekne