Norges Pianostemmer 
og
Tekniker Foreningen
Kommentarer sendes
til
webmasteren