Pianostemming i Norge
Norges Pianostemmer og Teknikerforeningen
Pianostemming i Norge ved Autoriserte Pianostemmer
Din beste sikkring for professjonelle pianostemming
av
faguttdannet
pianotekniker og  flygeltekniker
piano og flygel folk
som kan sitt fag !
Klikk her hvis ikke du er fremme innen 5 sekunder