Fra: Lars Hjelmeland [lars@bts.no]
Sendt: 8. november 2005 15:24
Til: reidune@broadpark.no; 'Pål Hansen,97blå'; andreashj84@hotmail.com; ahander@online.no; Hans Bjarte Paulsen; Eide, Harry; j.myking@c2i.net; Magne Øyvind Grimen; mariushanssen@hotmail.com; Tor.Sletten@Gjensidigenor.no
Kopi: Fivic Reklame; ove.vollan@allvent.no; f.larsen@nordea.no
Emne: Treningssamling for 7 ere.
 
Hei!
 
Som et ledd i vår satsing på fotballen i Tertnes vil vi nå starte med treningssamlinger på tvers av årsklassene.
Samlingene vil bli holdt på banene på Åstvedt på lørdager og gjelder årsklassene 94,95,96 og 97. Tanken bak dette er å gi de ivrigste et ekstra tilbud der de får trent sammen med andre årsklasser også.
 
Da vi er i innkjøringsfasen både med dette opplegget og de nye banene har vi foreløpig fastlagt to lørdagssamlinger før nyttår, 12. november og 3. desember. Vi starter kl. 10.00 og holder på til 12.00.
 
Dette er som nevnt et tilbud til de ivrigste, ikke nødvendigvis de flinkeste, selv om dette ofte er sammenfallende.
Hovedtrener vil være trenerkoordinator Victor Strand, samtidig som han tar med seg hjelp etter behov.
 
Dette er ikke samlinger ala krets der trener tar ut spillere. Trener orienterer om tilbudet til ungene og foreldrene, og de som føler for en ekstra trening blir med. Det som er viktig er at de som blir med har lyst!
 
Da dette er noe nytt for oss er vi åpen for innspill / tilbakemeldinger.
 
Med vennlig hilsen
 
 
Lars Hjelmeland
 
Tlf: 55 59 91 23 / 930 34 269