Heim Kontakt Undervisning Blog Musikk Diverse CV

 

NITH BU 100 - Teknologi og organisasjonen
  BU 200 - Markedsføring
  BU 300 – IT i virksomheter
  BU 400 – E-business
  PJ 400 – Undersøkelsesmetoder
  PJ 101 – Prosjektarbeid
  PJ 201/SY 103 - Innføring i systemutvikling og prosjektarbeid
   
Høyskolen i Bergen ØMO002 Innføring i informasjonsbehandling
   
Handelshøyskolen BI Pro 9910 – Prosjektledelse
  Inf 9650 – Informasjonsledelse
  Inf 2200 – Ledelses og forretningsinformasjon
  Inf 2121 – Utviklingsverktøy og metoder
  Inf 2123 – Applikasjoner og arkitekturer
  Inf 2120 – E-Business
  Rls 9950 – Reiselivsmarkedsføring: Serviceledelse, konseptutvikling og nye medier
  Inf 2201 – Kunnskapsledelse
   
OMH E-handel
   
MI E-handel
  Planleggingsverktøy for reiselivet
  Økonomi for reiselivet
  Reiselivsmarkedsføring
   
Friundervisninga E-handel
   
Handelsinstituttet European studies
  Economics
  Økonomi og statistikk for reiselivet
   
Reaktorskolen Div brukarkurs innan MS programvare
   
Tanks VGS Økonomi og informasjonsbehandling
   
Næringsakademiet Økonomi, marknadsføring, studieteknikk, strategi og organisasjon
   
AKKS Bassgitar 1
  Bassgitar 2
  Samspill