Årsmøte
 
 
Dato: 16.02.04
Sted: Øyahuset på Hundvåg (med forbehold)

Saker som skal fremmes sendes NBFK avd. Rogaland v/ Rolf Hansen, Goaveien 35, 4070 Randaberg
Innen 31.12.03

Kandidater til styre sendes valgkomiteens leder
Eric Sandvold, Sandsgt. 70, 4014 Stavanger.
Innen 31.12.03

Alle styreposter står påvalg.
Kandidatene skal være forrespurt,
og sagt ja til de verv som navnene er oppsatt på.