STYRET 2004
 
Leder: Rolf Hansen Tlf. 51418889
Nestleder:   Tlf: 51 62 25 57
Sekretær:   Tlf: 51 53 57 51
Kasserer: Wenche Johannessen Tlf: 51 54 93 10
Styremedlem:   Tlf: 51 41 88 89
Styremedlem: Johnny Aas Tlf: 51 62 68 85
Varamedlem: Rune Monsen Tlf: 51 69 80 52
 
Utstillingskonto: 3201.31.91076
Hovedkonto: 3204.68.00892
 
Klubbens adresse:
NBFK avdeling Rogaland v/ Rolf Hansen,
Goaveien 35, 4070 Randaberg.
Tlf. 51418889
Mob. 97533382