Sviland området
 

NBFK avd. Rogaland disponerer et stort inngjerdet uteområde på Sviland. Området er delt opp slik at det er 2 store og 3 små områder.

Dette gjelder for Torsdager ( 09.00 -20.0)
Her er det satt opp agility utstyr, og "brakke" m/flombelysning til mørke kvelder. Det er gode parkerings muligheter v/veien.
Det er også mulig åbruke området på andre dager enn Torsdager,
men da har vi "vikeplikt" ovenfor de som disponerer den aktuelle dagen.

Oversikt over fordeling av dagene til de forskjellige klubbene:
Mandager - Norsk Miniatyrhund klubb
Tirsdager - Chow Chow Hundeklubb
Onsdager - S.P.Bouvier Klubb
Torsdager - Norsk Belgisk Fårehund Klubb
Fredager - Sør-Rogaland Brukshund Klubb
Lørdager - klubben for Større Selskapshunder
Søndager - Toller hundeklubb

KONTAKT PERSON
Wenche Johannessen (styremedlem)
Tlf: 51 54 93 10