NUCH Questenberg Range Rover Of Timberhall
 
 
Eiere: Anne Karin og Rolf Hansen