The appearance of M76 resembles to some extent M27. The main part of a bright and slightly elliptical ring we see from the side, from just a few degrees from the equatorial plane. M76 may look small but it is about a light year in diameter, it is difficult to estimate the distance to the planetary nebulae and this is currently estimated at between 3000-5000 light years away. Some people consider this object to the weakest and most difficult to see in Messier's list.

A planetary nebula is an emission nebula, consisting of an expanding glowing shell of ionized gas ejected from medium heavy stars, it occurs in the last phase of the life of stars with less than 2-3 solar masses, Planetary nebulae are generally faint objects, and no one is visible to the naked eye. They are often very beautiful and a wide variety of complex shapes and colors are seen.
 

Norwegian:


Utseendet til M76 minner til en viss grad om M27. Hoveddelen en lys og litt elliptisk ring vi ser fra siden, fra bare noen få grader fra ekvatorialplanet. M76 kan se liten ut med den ert over ett lysår i diameter, det er vanskelig å anslå avstanden til planetarisk tåker og denne er foreløpig estimert til mellom 3-5000 lysår borte. Noen anser dette objektet til det svakeste og vanskeligst å se i Messier's liste.

En planetarisk tåke er en emisjonståke bestående av et ekspanderende glødende skall av ionisert gass som slynges ut fra middels tunge stjerner, tåken oppstår i siste fase av levetiden til stjerner med mindre enn 2–3 solmasser, Planetarisk tåker er generelt svake objekter, og ingen er synlig for det blotte øye. De er ofte svært vakre og et bredt utvalg av komplekse former og farger er observert.
 

TECH SPEC:

RA 01h 42m 13s, Dec 51d 36m 09s
Pos Angle +349° 29', FL 1753.4 mm, 0.87"/Pixel
Optics and mount: Meade 10" ACF f/7 on Takahashi Em-200
Camera: Artemis 4021. Guided with MiniBorg 60ED and DSI pro II.
Filters: HaLRGB Astrodon Gen. 2
Exposures:  RGB 10 x 600 (2x2) - L 10 x 600 - Ha: 22 x 600.
Software: Maxim DL (Guiding, calib), Photoshop CS2.
Date and Location 02.01.2010 / 59 11 47.83 N. - 10 22 29.33 E

 

Copyright © 2010 Tom Victor Kolkin. All rights reserved. Before using, contact: tom@tomvictor.com