Til de det måtte angå :

I forbindelse med Clarry's bortgang er virksomheten avviklet.