G og elgen
5. mai 2005

Spesis og Gs ligger som kjent i nokså landlige strøk. ("Skoglige" hadde vel vært en riktigere betegnelse hvis den finnes.)
Som om noen vil betvile dette, nylig fikk de bevis for skogsstemningen da to elgkalver dukket opp fem meter fra husveggen.
Senere på dagen dukket de to kalvene opp igjen, denne gangen med a mor.
For å se filmen G og elgen  trykker du her.
Og uansett hva G måtte mene, og uansett hvor dumt det måtte se ut i skreven form....i Lørenskog sier man ælj.

Til front