3D design - garasje

Dette blir den nye MC-garasjen (se pil).

MC-garasje, gulv

Støping av gulv og såle til støttemur 24.8.2006.

Såle for støttemur

Rengjøring av overflate med høytrykkspyler, da blir det bedre heft.

Støttemur

Forskaling er fjernet, sålen er ferdig (26.8.2006).
Nå er det klart for å mure med Leca konstruksjonsblokker.

Isolasjon

To lag med 5 cm trykkfast.

Støttemur

Konstruksjonsblokkene er på plass og hullene fylt med betong (30.8.2006).

Støttemur med påstøp og pusset

Mur ferdig 2.9.2006.

Garasjen tar form

U-blokk gjenstår,
17.9.2006.

Hovedside