Hva er design ?

Jeg gjør konstruksjoner innen maskin, bygg etc. Design vha. 3D DAK-programmer er meget nyttig for å kunne illustrere 'form og farge' og at man deretter kan lage tegninger (f. eks. fasader og snitt av bygninger).

Linkene til venstre viser noen eksempler på hva jeg har gjort.
3D-verktøyet jeg bruker er MicroStation. Snagit og Photoshop er kjekt å ha for bilder og web.

I jobbsammenheng bruker jeg PDMS.