3D design - mekanisk

Her ser vi en modell av det ene fundamentet for en kompressor.
Denne er modellert i PDMS.

Verktøyet er en Hytorc LC4.

Hovedside