Platemesse i Hamar
lørdag 25. februar 2017 kl 11-16

Messen arrangeres i gamle
rådhuset i Strandgata 23

Kontakt den lokale arrangør for nærmere informasjon:

Telefon: 99267490
Mail: hakon.busterud@ha-nett.no