Til alle ansatte AITeL, 5.1.04 (oppdatert senere)

Kopi: HA, FF, Hovedvernombud, STL, UHR, UFD, AITeL/HA, HiST

 

Jeg referer til "at departementet har bestemt" at det ikke lengre tas hensyn
til jul- og helligdager når det gjelder beregning av 3 ukers sensurfrist.

Da jeg antar at studentene - i motsetning til departementet (UFD) - har
forståelse for at lærerne får fri fra retting i julehøytiden og nyttår,
har jeg påklaget denne innskjerpelsen av sensurfristen. Klagen "Angående
innskjerping av sensurfrister" datert 2.1.04 er stilet til departementet
(UFD), men sendes gjennom avdelingen og HA/HiST.

Jeg ser selvfølgelig med både velvilje og et åpent sinn på gode
forklaringer av denne innskjerpningen. Men jeg kan ikke se å ha fått en god
nok forklaring så langt.

Jeg ønsker å spørre forskerforbundet og hovedvernombudet å støtte denne
klagen, eller ta det opp selv med rette vedkommende.

Når jeg går til dette uvanlige skritt, så tenker jeg også på at den
akademiske frihet å velge egne ledere er falt bort og det derfor
muligens er verd å tenke over om mere aktive former for å ivareta egne
interesser kan være nødvendig.

--
Hilsen/Regards Walter Keim
-----------------------------------------------------------------------
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
tel. (+47) 73 55 95 74                                http://home.broadpark.no/~wkeim/

Svar: HA, FF, UFD, STL og UHR

Resultat: Lærere fikk fri igjen i julen med styrevedtak foreslått av en studentrepresentant: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/sensurfrister.htm

PS:

 

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis] [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD]   [Sak til HiST styre]