Walter Keim, tlf.: 73559441
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 9.1.2004Subject: Re: Bortfall av "julebonus" når det gjelder sensurfrist
Date: Wed, 07 Jan 2004 09:11:01 +0100
From: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>
To: Forskerforbundet
CC: ansatte@aitel.hist.no, Vera.soro@ahs.hist.noHei,

tusen takk for støtten til at 3 ukers sensurfrist betyr 15 virkedager rettetid.

Hos meg er det to fjernundervisningsfag (operativsystemer [opl] og webteknikker
[wtr]) med 4 uker sensurfrist. Det jeg forholder meg til er at eksamen i opl var
12.12.2003 og sensurfrist jeg fikk 2.1.2004 er 9.1.2004. Dette er etter mine
beregninger 17 virkedager. Jeg ønsker at dette forandres til 20 virkedager. Det
samme gjelder wtr. Jeg skal også si at vi har dispensasjon fra 3 uker, fordi det
kan være mange fjerundervisningsstudenter (opptil flere hundre) og posten kan
også være forsinket.

Kan Forskerforbundet også støtte 20 virkedager for 4 ukers fristen?

Jeg oppfatter at alle kollegene har fått tilsvarende frister og synes 15 virkedager
henholdsvis 20 virkedager er å foretrekke. Da jeg spurte hvorfor folk ikke klager,
oppfattet jeg at man er muligens skeptisk om det er utsikter til medhold med å
klage. Derfor sender jeg en kopi av brevet til kollegene.

Hvem som har her misforstått hva kan ikke jeg si.

Men jeg har umiddelbart etter mottagelsen 2.1.2004 av denne for meg uventete
sensurfristen påklaget dette til departementet. Da jeg bare har hørt at
departementet har bestemt dette, men ikke sett skrivet selv, ble klagen levert
2.1.2004 til AITeL, dvs. klagen sendes gjennom AITeL og HiST.

Denne metoden ble valgt for nettopp å oppklare eventuelle misforståelser og åpne
for alternative forståelser og tolkninger.

Når det gjelder e-posten av Universitets- og høgskolerådet 17 Jun 2002 viser det
seg nemlig at en tolkning av juridisk kyndige personer (lettest tilgjengelig
gjennom arbeidstilsynet) kommer til vesentlig andre resultater, enn en ren
bokstavtro tolkning av juridiske lekmenn. Det kan også se ut som om departementet
er av Universitets- og høgskolerådet sitert på en måte som synes å vise at
virkeligheten ikke alltid retter seg etter departementets spådommer.

(...)

Mvh

Walter Keim

Kopi: HA

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]