Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 21.1.2004


Til
Utdannings- og forskningsdepartementet,
Postboks 8119 Dep.
0032 OsloSaksnr. 200400401: Anmodning om innsyn i kommunikasjonen mellom HiST og UFD

Sensuren skal ifølge Lov om universiteter og høgskoler § 50, 4. avsnitt foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

Dette har vært praktisert slik at 3 uker var 15 virkedager før. Studiedirektør Gunnar Bendheim snakker om at departementet har forandret det til 12 virkedager for 2003. Dette har HA i HiST i Trondheim hittil ikke gjort tilgjengelig for meg.

Da jeg anser dette som hittil ikke beviste påstander tør jeg anmode om innsyn:

Jeg tør anmode om meget raskt behandling.

Med vennlig hilsen

Walter Keim

03.2.04: UFDs svar: Departementet ga innsyn i muntlig kommunikasjon.

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sensurfrister:] [Innkomne forslag] [Informasjon til ansatte om klagen til UFD] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis] [Innsynsanmoding UFD]