Subject: NTNU: 3 uker tilsvarer 21 dager + fridager
Date: Mon, 26 Jan 2004 09:01:47 +0100
From: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>
To: Knut Munkebye <Knut.Munkebye@aitel.hist.no>, Leif Ingar Finborud <Leif.I.Finborud@hist.no>, pal.hovde@hist.no
Til Ledelsen i AITeL
Kopi til studieavdelingen HA/HiST


Kan vi innføre det samme som NTNU, dvs. at 3 uker tilsvarer 21 dager + fridager?

Jeg ser fram til et svar.

--
Hilsen/Regards Walter Keim
-----------------------------------------------------------------------
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
tel. (+47) 73 55 95 74 http://home.broadpark.no/~wkeim/

 
Subject: Re: Skal lærere rette eksamen i julen?
Date: Fri, 23 Jan 2004 16:41:24 +0100
From: (Styremedlem i HiST styre)
To: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>
References: 1Hei tilbake,

dette ser jeg som en sak det er naturlig for deg å ta gjennom administrasjonen.
Ved NTNU er sensurfristen vanligvis 21 dager, med tillegg av evt. ekstra fridager...

vh

(Styremedlem i HiST styre)
Walter Keim wrote:

>Hei,
>
>jeg ser at du er i styret i HiST.
>
>Jeg forsøker for tiden å finne ut hvorfor mine sensurfrister for
>fjenundervisning ble forkortet fra en måned + helligdagene til 28 dager:
> http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/040119ha.htm
>
>Jeg har inntrykk at det er FS programmet. Jeg hadde på det nåværende tidspunkt bare
>lyst til å innformere deg: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/
>
>Jeg mener å se et forbedringspotensiale her, som så langt synes å være
>verd å bringe inn for departementet (klagen fra 2.1.04 ligger for tiden
>i HA men er stilet til departementet), men jeg ser ikke helt klart foran
>meg hvor egentlig styret er i denne saken.
>
>Jeg ser selvfølgelig med både velvilje og et åpent sinn på gode
>forklaringer av denne innskjerpningen. Dog er jeg som
>informasjonsfrihetskjemper http://home.broadpark.no/~wkeim/foi.htm  veldig
>betenkt at innsynet ikke fungerte og var derfor veldig streng med å gi
>en en-ukes frist her: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/040109ha.htm
>
>--
>Hilsen/Regards Walter Keim
>Skal lærere rette eksamen i julen? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/
>-----------------------------------------------------------------------
>Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
>Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
>tel. (+47) 73 55 95 74 http://home.broadpark.no/~wkeim/
>

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]  [Videresending av klagen til UFD]   [Forslag til HiST styre]