[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]  [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]   [netizen]  

 

Quo vadis Øya helsehus? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/oya_helsehus.htm
"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100

Walter Keim,  tlf. 7255 3057
Torshaugv. 2 C
7020 Trondheim, 22.1.2008Til
NTNU
7491 Trondheim

 

Anmodning om innsyn i beregning av husleie for NTNUs andel av arealet i Øya helsehus (sak/dok nr. 2008/579-2)Jeg referer til NTNUs budsjett med 3,5 millioner i husleie for Øya helsehus, O-sak 8/07, notat 21.11.2007 TA/sha/gn (vedlegg 5)

Jeg kan ikke finne antall kvadratmeter og prisen per kvadratmeter som ligger til grunn for denne beregning.

Det begjæres innsyn jfr. offentlighetsloven (jfr. Grunnlov § 100) :

  1. Hvor mange kvadratmeter areal ligger til grunn for NTNU sin husleie i Øya helsehus?
  2. Hva er prisen per kvadratmeter som legges til grunn? 

 

HiST svarte 15.01.08 slik på spørsmål om kostnader for Øya helsehus:

"Øya Helsehus er en totalentreprise hvor byggekontrakten i utgangspunktet har en fast pris.

Det som kan endre på sluttprisen er:

1) Endringer som byggherre ønsker å gjøre i fht opprinnelig kontrakt
2) Prisstigning utover det som er forutsatt i budsjettet"

Trondheim kommune meddelte 21.1.08 (datert 18.1.) at fastprisen for Øya helsehus var 375 millioner og prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere inkl. inventar og tomt er nå kr 647 millioner inkl. mva.(vedlegg 1: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/TK-Notat_Walter_Keim.htm). Dette tilsvarer med 6% rente ca. 2140 kr. per kvadratmeter (basert på 20098 m^2 NTA)  eller 1792 kr. per kvadratmeter basert på 24000 m^2 BTA (her antas at parkering utgjør 954 m^2).

Vil disse opplysningene forandre beregningen av husleien?

Øya helsehus er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, HiST, NTNU og SIT. Trondheim kommune er byggherre for Øya Helsehus, og HiST overtar ansvaret for bygget etter ferdigstillelse.

Byggeskandaler kostet entreprenøren NCC godkjenningen. Staten fratok entreprenørselskapet NCC den offentlige byggegodkjenningen på grunn av flere alvorlige uhell f. eks. en flatklemt BMW (vedlegg 4).

NCC mistet disse 4 sentrale godkjenninger:

Tilbaketrekningen gjelder tiltaksklasse 1, 2 og 3 for de fire områdene. (Kilde vedlegg 2: TU.no http://www.tu.no/bygg/article96514.ece)

 

Høgskolestyret i HiST har så langt blitt sultefôret når det gjelder informasjon om kvantitative kostnadsoverskridelsene for Øya helsehus. Men i referat fra I/D/F-møtet 16.11.07 informerer ledelsen om at Øya helsehus kommer opp på møte styremøte 28.2.08.

Det framgår av HiST styret HS-sak: 66/07  besluttet 22.11.07 at husleiekostnadene for HiST så langt har gått opp fra 3,5 (dagens nivå) til 9,6 millioner kroner. Her legges 7400 kvadratmeter areal og 1300 kr. per kvadratmeter (nøkkeltall fra 2005) til grunn. .

Prosjektledelsen for Øya helsehus publiserer 400 millioner byggekostnader for 24 000 m^2 dvs. 16667 kr. per kvadratmeter.

Sivilombudsmannens uttaler i brev til HiST sak 2005/241 av 24.6.05 (Vedlegg 3: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050624so.pdf) side 3: "Innsynsbegjæringer skal besvares raskt, fortrinnsvis umiddelbart. Jeg har tidligere uttalt at de fleste begjæringer om innsyn bør kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager."

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold, dvs. fortrinnsvis 1 til 3 dager, jfr. side 3 av Sivilombudsmannens brev 2005/241 av 24.6.05 til HiST.

Ifølge § 32 av den nye offentleglova som gjelder fra 1.1.08 gjelder svar som er uteblitt i 5 dager som avslag som kan påklages.


Med vennlig hilsen

Walter Keim

Kopi: HiST

Vedlegg:

  1. 21.01.08: Svar fra Trondheim kommune: Prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere  inkl. inventar og tomt: kr 647 000 000.- inkl. mva. http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/TK-Notat_Walter_Keim.htm (HiST saksnr. 2006/3095-8)
  2. TU.no: NCC mister fire godkjenninger: http://www.tu.no/bygg/article96514.ece
  3. 2005/241 av 24.6.05: Sivilombudsmannens brev til HiST datert : http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050624so.pdf
  4. 17.03.07, Adressa: Knust flat som en pannekake: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article825664.ece
  5. O-sak 8/07, notat 21.11.2007 TA/sha/gn: http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/06.12.07web/O-8.07.pdf

 

PS:

Svar:


[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Homepage privat]   [netizen]