[Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   Homepage privat]   [netizen]  

 

 

"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100

 

Walter Keim, tlf. 7255 3057
Torshaugv. 2 C
7020 Trondheim, 1.2.08


Til Styret
NTNU
7491 Trondheim

sendes gjennom universitetsadministrasjonenKlage mot avslag angående innsyn i beregning av husleie for Øya helsehusHerved påklages universitetsadministrasjonens manglende svar på anmodingen om innsyn datert 22.1.08 (NTNU sak/dok nr. 2008/579-2) i beregning av husleie for Øya helsehus. NTNUs budsjett angir 3,5 millioner i husleie for Øya helsehus, O-sak 8/07, notat 21.11.2007 TA/sha/gn uten å opplyse om beregningen bak tallet.

Anmodningen av 22.1.08 opplyser om §32 av den nye offentlighetsloven at svar som er uteblitt 5 dager kan ansees som avslag som kan påklages.

Trondheim kommune meddelte 21.1.08 (datert 18.1.) at fastprisen for Øya helsehus var 375 millioner og prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere inkl. inventar og tomt er nå kr 647 millioner inkl. mva.(vedlegg 1: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/TK-Notat_Walter_Keim.htm). Dette tilsvarer med 6% rente (6,09 % effektiv), 40 års nedbetaling og med vanlig gebyr (etablering 1500, termin 75, 2 terminer) ca. 43 millioner utgifter per år, dvs.

(se vedlegg 2: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/oya_helsehus.htm). Det er vesentlig mer enn de 1300.- kr per kvadratmeter HiST operer med i HS -sak: 66/07.

Byggeskandaler kostet entreprenøren NCC godkjenningen. Staten fratok entreprenørselskapet NCC den offentlige byggegodkjenningen på grunn av flere alvorlige uhell f. eks. en flatklemt BMW.

NCC mistet disse 4 sentrale godkjenninger:

Tilbaketrekningen gjelder tiltaksklasse 1, 2 og 3 for de fire områdene. (Kilde vedlegg 5: TU.no http://www.tu.no/bygg/article96514.ece)

Ifølge vedlegg 4 er styret klageorgan for (høgskole-)administrasjonen, jfr. forvaltningsloven § 28 1. ledd.

I tilfelle at universitetsadministrasjonen omgjør sitt vedtak, ser jeg fram til et svar uten ugrunnet opphold, dvs. 1 til 3 dager, jfr. side 3 av Sivilombudsmannens brev 2005/241 av 24.6.05 til HiST (vedlegg 1).

Ifølge § 32 av den nye offentleglova som gjelder fra 1.1.08 gjelder svar som er uteblitt i 5 dager som avslag som kan påklages.


Med vennlig hilsen

Walter Keim
Forholdet mellom NTNU og HiST: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/sammenslaing.htm

Kopi: de ansattes representanter i NTNU styret

Vedlegg:

  1. Trondheim kommune 18.1.08: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/TK-Notat_Walter_Keim.htm (HiST saksnr. 2006/3095-8)
  2. Historien om Øya helsehus: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/oya_helsehus.htm
  3. 24.06.05: Sivilombudsmannens brev til HiST: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050624so.pdf
  4. 15.03.05: UFD meddeler at HiST styret er klageinstans for høgskoleadministrasjoens vedtak: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050315ufd.pdf
  5. TU.no http://www.tu.no/bygg/article96514.ece

 

PS: Hvor dyrt er det å bruke en entreprenør som mistet bevillingen? Quo vadis Øya helsehus? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/oya_helsehus.htm . Blir CiT like dyrt?

 

Svar:


[Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   Homepage privat]   [netizen]