[Styring av høyere utdanning]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Går HiST mot enevelde?]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]   [Homepage privat]  

 

Hvordan bruker ledelsen i SV/NTNU sin økte makt?

Det er ca. ca. 20 000 studenter, ca. 4700 ansatte  og ca. 2,7 milliarder (2007) i bevilgninger for NTNU.

For ca. 15 år siden, var det ofte en forsamling av alle ansatte på instituttet som bestemte i allmøter (direkte demokrati). Så kom ordningen med valg av instituttstyrer/dekan og avdelingsstyre (representativ demokrati). Nå blir dekaner ansatt av universitetsstyret. Velger ansatte velger fremdeles et avdelings-"styre"? Er det rådgivende? Hvordan fungerer den nye effektive styreformen med klare kommandolinjer nedover sett nedenifra?

Her er et eksempel:
 

 

Skriv til meg for flere eksempler, som jeg publiserer her.

Er demokrati blitt gammeldags og avleggs i forhold til den nye effektive byråkratiske styremåten? Eller er den nye effektive byråkratisk-sentralisktiske regelstyring med styrking av ledelsens makt bare en koloss/kjempe på leirføtter?

Mens det i et direkte demokrati "automatisk" ble tatt hensyn til ansattes rettigheter, synes det nye styringssystemet å måtte lære seg det.

Når lærer den nye styrimgsformen å ivareta ansattes rettigheter og kunnskapsproduksjonens behov like bra som demokratiske styreformer?

Kopi: Internett

 

[Styring og ledelse]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Går HiST mot enevelde?]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Homepage privat]