TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

 

 

 

 

 

NOTAT

Vår referanse

Anne Lise Nos

Vår dato

18.01.08

 

Til: Walter Keim

 

Fra:

Anne Lise Nos

Kopi til:

 

 

 

Til  Pkt. 1

Prosjektets totalareal har blitt enderet på grunn av mulighet for økning av parkeringskjeller og en tilstøtende sykkekelgarasje.

Totalt bruttoareal er nå  24954 m2 BTA inkl. parkeringskjeller og sykkelgarasje. 20098 m2 NTA

Parkeringskjelleren skal overdras til Trondheim parkering.

 

Kostnadsøkningen vedrørende disse sakene er behandlet i styringsgruppa.

 

Til pkt. 2

Totalentreprisens faste pris er kr 374 510 756.- inkl. mva.

I tillegg er det en rekke obsjonspriser på faggrupper som det var vanskelig å beslutte omfanget av  på et så tidlig tidspunkt

da kontrakten ble inngått.

 

 

Prosjektkostnader  ihht budsjett 2006                                                            kr  675 000 000.-

Trondheim parkering                                                                -                 kr    28 000 000.-

Prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere inkl. inventar og tomt            kr  647 000 000.- inkl. mva.

 

Tillegg for garasje og sykkelgarasje er ikke medtatt her. Dette utgjør 12.2 mill inkl. mva.

Trondheim parkering skal betale en andel av dette i tillegg til det som er nevnt ovenfor. Omfang er foreløpig ikke avklart.

 

Inventar skal fordeles på leietakerne ihht budsjett og egen vurdering av behov. Husleie for denne andelen behandles uavhengig av investering bygg.

 

Prisstigning fa jan. 2006 er beregnet til 28 mill. og byggelånsrenter til 33 mill liggeri budsjettet for prosjektkostnadene.

 

Vi har foreløbig ingen konkrete ting som tilsier økning i prosjektkostnadene/entreprisekostnadene i budsjettet, men vi vet det er en usikkerhet mht byggelånsrenter og prisstigning.

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Britt Nergård

 

PS:

 

 

[Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]   [netizen]