[Styring og  ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [Varsling]  [Arbeidsmiljø]   [Kvalitetsutvalg]  [AMU]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

Omorganisering ADM2003

HiST har ca. 8000 studenter, ca. 650 (2004) ansatte og ca. en halv milliard i bevilgninger. ORG2002 handlet om ny avdelingsstruktur men man hadde ved beslutningstidspunktet ingen planer ferdig, hvordan høgskoleadministrasjonen skulle jobbe i den nye organisering av avdelingene. Derfor ble etterpå med ADM2003 forsøkt at administrasjonen tilpasses den nye strukturen. Høgskoleadministrasjonen er ifølge årsverksrammen 2006 større enn den største avdeling og mer enn 3 ganger så stor som den minste avdeling. Her er en oversikt over antall ansatte i tidsrom 1999-2005 fra DBH basen. Administrative stillinger har vokst med ca. en fjerdedel i to år (2004 og 2005).

"En dimensjonering og eventuell reduksjon i administrasjonen bør gjennomføres ved at administrasjonens størrelse gies en årlig helhetlig vurdering i forbindelse med én samlet budsjett- og årsverksrammesak for høgskolestyret."

" I 2005 set ein i gang eit prosjekt med sikte på å styrke økonomien senke talet på administrativt tilsette med 10 gjennom naturleg avgang. Dette for å vere i tråd med høgskolestyret sin føresetnad om at administrasjonsreforma ikkje skulle føre til permanent auke i administrasjonen."

Når kommer HiST ledelsen på den rette siden av loven og respekterer ansattes lovpålagte rettigheter?

 

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg] [Varsling]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]