[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Arbeidsmiljø]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [Øya helsehus]   [ADM2003]   [AMU]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

Hjelper AMU å forbedre arbeidsmiljøet i HiST?

 

AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal bl. a. behandle etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. aml. § 3-1:

Aml. § 3.1 (1): For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

 [Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [Øya helsehus]   [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]